O iHranice.cz

 

Facebook

Tento informační server vznikl jako projekt hranických občanů pro hranické občany a je ve 100% financovaný ze soukromých peněz (nespadáme nijak pod samosprávu města Hranice). Uvědomujeme si odpovědnost za chod informačního webu na lokální úrovni a chceme:

 • poskytovat objektivní a ucelené informace z našeho města
 • informace poskytovat v dostupné podobě
 • reagovat a ověřovat podněty z řad občanů našeho města

Pokud máte zájem o reklamu na našem portálu, kontaktujte nás na telefonním čísle 770 105 747, nebo přes kontaktní formulář.

Máte nějakou zajímavou zprávu nebo tip na akci v okolí? Pak nás neváhejte kontaktovat na info@ihranice.cz. Pošleme to dál, občanům Hranicka!

 

ETICKÝ KODEX iHranice.cz

 

Motto: Nezávisle, spolehlivě, věcně!

Cíl: Poskytovat komplexní informace občanům Hranicka a Lipenska tak, ať se iHranice.cz stanou trvalou součástí jejich spolehlivého a objektivního zpravodajství!

 

 • Zpravodajství iHranic.cz je nezávislé a nestranné. Zpravodajství tvoří veškeré textové zprávy, fotografie, zvuky, videa, databáze. Zpravodajstvím nejsou myšlena tisková sdělení či reklama.

 • Zpravodajství iHranic.cz nesmí ovlivňovat soukromé ani obchodní zájmy jednatelů ani redaktorů.
 • Jednatelé iHranic.cz nesmějí zasahovat do zpravodajství.

 • Tým iHranic.cz nesmí využít ve svůj prospěch získané informace dříve, než budou zveřejněny.

 

Redaktoři iHranic:

 • nezveřejňují komerční sdělení, která jsou v rozporu s činností redakce nebo se zákonem.

 • odmítají zveřejňovat pomluvy, překroucené, nepravdivé, nebo jen částečně pravdivé informace.

 • dodržují presumpci neviny.

 • nepřijímají žádné dary (ani finanční) či výhody, které by mohly ovlivnit nezávislost zpravodajství. Jakýkoliv jiný sponzoring, pozvání či dar musí napřed odsouhlasit jednatelé společnosti.

 • zodpovídají za objektivitu každé informace a za zachování profesionálního i etického standardu.

 • vyhledávají a ověřují informace, které slouží zájmu široké veřejnosti. Při tom jsou povinni rozlišovat fakta od osobních názorů.

 • dbají na to, aby žádná domněnka nebyla vydávána za ověřený fakt.

 • nesou veškerou zodpovědnost za všechny své zveřejněné materiály.

 • zveřejňují pouze informace, u nichž je znám jejich zdroj. V opačném případě zdůrazní fakt, že tomu tak není!

 • v souladu se zákonem chrání důvěrné zdroje informací. Jejich identitu jsou povinni sdělit pouze svým nadřízeným.

 • respektují právo osob na soukromí. Informace, fotografie, nahrávky či videa nezískávají obtěžováním, pronásledováním ani násilím. Výjimku tvoří skrytá kamera či nahrávání, které budou použity pouze ve veřejném zájmu čtenářů.

 • nesmí být politicky činní ani vyvíjet žádnou další aktivitu, která by ohrožovala nestrannost zpravodajství.