Muzea a galerie

Muzeum na faře v Bělotíně

Muzeum na faře v Bělotíně image not found

Názvem Muzeum na faře je souhrnně označován soubor tří samostatných muzejních expozic umístěných na faře v Bělotíně: Muzeum zemědělské techniky, Pamětní síň ThDr. Jaroslava Studeného a Pamětní síň prof. Lumíra Pivovarského

 

Muzeum zemědělské techniky

Díky projektu „Venkovská muzea pod společnou střechou“, na kterém se podílela Hranická rozvojová agentura a také partnerská obec Kolonowskie v Polsku, mohou návštěvníci zavítat do Muzea zemědělské techniky a zjistit, jak se žilo, hospodařilo a bydlelo na venkově.

V expozici naleznete zemědělská vozidla, nářadí, stroje a nástroje z dob dávno minulých. Poznáte, k čemu byly tyto exponáty určeny a jakým způsobem je naši předkové používali.

 

Pamětní síň ThDr. Jaroslava Studeného

ThDr. Jaroslav Studený byl významným pedagogem a knězem. Byl často pronásledován politickým systémem. V roce 1942 byl nasazen na nucené práce v Berlíně, roku 1972 byl zatčen a odsouzen za výrobu náboženských tiskovin k odnětí svobody.

Během svého působení v Bělotíně měl velké zásluhy na renovacích spousty církevních staveb a objektů v Bělotíně i celé farnosti, která kromě Bělotína zahrnovala Kunčice, Nejdek a Polom. Farníci a kněží Moravy a Slezska často využívali jeho zkušeností a organizačních schopností, a naslouchali jeho rad při stavbách a renovacích kaplí a kostelů.

Život této důležité osobnosti a historii bělotínské farnosti si můžete připomenout v druhé expozici Muzea na faře.

 

Pamětní síň prof. Lumíra Pivovarského

I třetí z muzeí mapuje život slavné osobnosti spjaté s Bělotínem. Prof. Lumír Pivovarský byl jedním z nejlepších českých sbormistrů. Od roku 1966 vedl Vysokoškolský sbor Ostravské univerzity, ze kterého se v roce 2008 vyprofiloval Smíšený pěvecký sbor Chorus Ostrava při Ekonomické fakultě Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava. S tímto sborem vzniklo díky profesoru Pivovarskému partnerství s obcí Bělotín. Profesor Pivovarský se zasloužil také o vznik tradičního hudebního festivalu Bělotínský týden zpěvu.

(do)

Muzeum na faře

Bělotín 1

www.belotin.cz

 

Otevírací doba

Návštěva muzeí je možná po předchozí domluvě na telefonním čísle 725 515 087.

 

Vstupné

Zdarma.