Historické památky

Hranické popraviště

Hranické popraviště image not found

I v Hranicích za dávných časů stávala šibenice. Dnes toto místo připomíná pouze informační tabule, u které stojí socha Panny Marie.

Hranické popraviště bylo původně opatřeno jednoduchou dřevěnou šibenicí, která byla později přestavěna na šibenici umožňující oběšení více zločinců. Stála na vyvýšené plošině, aby umožňovala divákům dobrý výhled na popravy.

V Hranicích původně vykonával hrdelní právo na základě rozhodnutí městské rady kat z Lipníku nad Bečvou, od začátku 17. století si však město vydržovalo kata vlastního. Pro něj také zřídilo v ulici Na Náspech katovnu (dnešní restaurace Katowna).

V roce 1753 však císařovna Marie Terezie zrušila vykonávání hrdelního soudnictví v menších městech, tedy i v Hranicích, a o třicet jedna let později císař Josef II. nařídil zbourání všech popravišť ve městech bez hrdelního práva. To znamenalo konec katů v Hranicích.

I přestože byla šibenice odstraněna, funkci místa stále připomínali kosti mrtvých, kterým ze světa kat pomáhal. Ty nacházeli Pod Lipami místní ještě ve 40. letech 20. století.

Byli jste již okusit atmosféru vládnoucí na místě, kde dříve přicházeli lidé o život?


 

Hranické popraviště

Pod Lipami

Hranice

http://www.hrdelnipravo.cz/popraviste/hranicke-popraviste.html

 

Otevírací doba

Volně přístupně