Přírodní rezervace Škrabalka v Lipníku nad Bečvou.

Přírodní rezervace Škrabalka  je tvořena tůněmi mrtvého ramena řeky Bečvy obklopenými lužním lesem a nivními loukami v Lipníku nad Bečvou.

Přírodní rezervací vede naučná stezka o délce 0,6 km se čtyřmi zastaveními u informačních tabulí, které turistům přibližují přirozený vznik slepých ramen a zdejší faunou a flórou.

Trasa vede podél slepého ramene Bečvy a sleduje hranici lužního lesa na okraji stejnojmenné přírodní rezervace. Je součástí červeně značené turistické cesty, která spojuje Lipník nad Bečvou se zříceninou hradu Helfštýna. Předmětem ochrany jsou původní přírodní společenstva izolovaného říčního meandru a navazující porosty lužních lesů s charakteristickými druhy planě rostoucích rostlin a volně žijících živočichů.

(zdroj: cyklostezka Bečva)