Čápi jsou doma!

I letos se na své hnízdo hraničtí čápi vrátili až začátkem dubna. Nejprve sameček a asi týden po něm i samička.

Čapí hnízdo je od roku 2021 umístěno na desetimetrovém železobetonovém sloupu, který má na vrcholu ocelovou konstrukci s připraveným základem hnízda. Stavba sloupu probíhala ve spolupráci s ornitology z Českého svazu ochránců přírody ve Valašském Meziříčí. Loni  přiletěli čápi na nové hznízdo poprvé a úspěšně vyvedli jedno mládě. 

(mesto-hranice.cz, foto: P. Jašek)