Probíhá svoz odpadu ze zahrádek

Město provádí pravidelný svoz bioodpadu ze zahrádkářských kolonií.

Upozorňujeme občany, že kontejnery jsou učeny pouze na biologicky rozložitelné odpady. Větve je vhodné rozřezat na menší kousky. Přistavení kontejnerů bude přítomen pracovník společnosti EKOLTES Hranice, a.s., který bude dohlížet na ukládání pouze biologicky rozložitelných odpadů.

Upozorňujeme všechny, kteří chtějí využít služeb Sběrného dvora společnosti Ekoltes, aby sledovali aktuální informace.

DŮLEŽITÉ: Přivezený odpad si občané vykládají a třídí svépomocí pod dohledem pracovníka sběrného dvora.

JAKÉ ODPADY LZE NA SBĚRNÉM DVOŘE ULOŽIT?

Sběrný dvůr je určen především pro shromažďování, správné roztřídění a likvidaci odpadů, které nelze vyhodit do směsného komunálního odpadu:

  • KOMPLETNÍ elektrospotřebiče, lednice a mrazáky, zářivky, výbojky
  • akumulátory (autobaterie), tužkové baterie a monočlánky
  • nebezpečné odpady (barvy, oleje a obaly jimi znečištěné)
  • velkoobjemový odpad a biologicky rozložitelný odpad
  • separovaný odpad – plasty, papír, sklo (také autosklo a drátosklo)
  • polystyren – jedná se pouze o čistý polystyren, který zbyl po nákupu nového elektrospotřebiče nebo při zateplování domu (polystyren musí být bez zbytků izolep, samolepek, lepidel, barev a omítek)

(mesto-hranice.cz, ekoltes.cz)