Regenerace Struhlovska pokračuje, bude se i kácet

Letos připravujeme další etapu regenerace sídliště Struhlovsko, přesněji 2. část II. etapy. Tato etapa plynule naváže na loni dokončenou část kolem restaurace Kotelna. Protože rozšiřujeme cesty a parkovací plochy, tak v rámci přípravných prací bohužel musí dojít k pokácení dvanácti stromů.  V rámci regenerace sídliště bude poté provedena náhradní výsadba ve vhodnějších lokalitách. Kácení proběhne do konce března.

(mesto-hranice.cz)