Komenský v komiksu

Výstava KOMenský v KOMiksu představuje komiksové zpracování života a díla Jana Amose Komenského. Objevně zpřístupňuje historické události vztahující se k jeho životu i dílu. K výstavě budou připraveny pracovní listy pro školáky i předškoláky.

Výstava se koná k výročí 430 let od narození Jana Amose Komenského a je zapůjčena z Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského. Příběh J. A. Komenského sepsala Klára Smolíková za odborné spolupráce Richarda F. Vlasáka a PhDr. Markéty Pánkové. Svými obrazy ho doprovodil komiksový ilustrátor Lukáš Fibrich. Instalace bude doplněna o soubor historických školních lavic, tabulí, kateder, pomůcek, obrazů a dalších předmětů zapůjčených z Muzea Komenského v Přerově.

Vernisáž výstavy se uskuteční dnes v 17:00 hodin ve výstavní síni na Staré radnici.