Havárie vody!

VaK Přerov, a.s. oznamují, že dnes 9. března bude prováděna oprava havárie vodovodu na ulici Rezkova v Hranicích.

Společnost VaK Přerov, a.s. žádá odběratele o zajištění si zásoby pitné vody v objemu potřebném pro překonání odstávky.

Dále upozorňují na možné zbarvení vody spojené s obnovou dodávky vody a tím vyvolanými změnami průtoků ve veřejném vodovodu i vnitřních domovních rozvodech v předmětné oblasti.

Současně se VaK Přerov omlouvá za způsobené potíže v zásobování a děkuje odběratelům za pochopení opatření nezbytných pro opravu vodovodního řadu.

Podrobnější informace mohou odběratelé získat na bezplatné telefonní lince vodárenského dispečinku VaK Přerov 800 167 427.

(VaK)