Dnes je světový den divoké přírody!

Dnes je světový den divoké přírody!

Vše začalo  3. března 1973, kdy vstoupila v platnost Úmluva CITES. Jejím cílem je zajistit ochranu druhů, které by mohl ohrozit mezinárodní obchod s nimi. Je tak chráněno kolem 6 000 druhů živočichů a 33 000 druhů rostlin.  Úmluva reguluje jak obchod s ohroženými druhy získanými z volné přírody, tak i s druhy odchovanými v zajetí nebo s člověkem vypěstovanými rostlinami těch druhů, které jsou v přírodě ohroženy. Všechny státy úmluvy na svém území kontrolují např. mezinárodní obchod s vzácnými želvami, se slonovinou,  nebo s roztomilými outloni. 

(ministerstvo živ. prostředí)