TÝDEN S CHARITOU HRANICE

Každoročně v září při příležitosti svátku svatého Vincence z Paula, který je patronem charitního díla, pořádají
Charity v celé naší republice oslavu Dne Charity.

 

Cílem této akce je představit veřejnosti rozsah poskytovaných zdravotních a sociálních charitních služeb a nabídnout vzájemné setkávání. 

Také v letošním roce se Charita Hranice připojuje k oslavám a pořádá ve středu 30. září od 18 hodin filmový večer.

 

Všechny vás zveme do Zámeckého klubu v Hranicích na filmový večer s názvem Jak je to s eutanázií?
Připravujeme promítání filmu Klamstvá o eutanázii, který přibližuje zkušenosti ze zemí, ve kterých byla
eutanázie uzákoněna. Společně se budeme zamýšlet nad tématem eutanázie s lékařem z Hospice na svatém Kopečku MUDr. Pavlem Žvakem,

zve vedení Chariy Hranice.

 


Zastánci eutanázie často argumentují slovy - soucit, nesnesitelná bolest. 
Jaké jsou ale skutečné důvody, kvůli kterým se lidé rozhodují ukončit svůj život a jaká zranění zanechává na příbuzných eutanázie, kterou vlastně nikdo nechtěl.


Vstupné dobrovolné.

Akce se koná ve spolupráci s městem Hranice a Městskými kulturními zařízeními Hranice


Na akce Vás zvou a těší se na setkání s Vámi zaměstnanci Charity Hranice!