Jízda kolem osení - tradice, kterou drží už jen v Lukavci u Nového Jičína

Známý zvyk tzv. rajtování nebo také tzv. jízda okolo osení je starodávný křesťanský zvyk, jehož původ sahá až do středověku.

 

„Rajtování“ začíná na Boží hod velikonoční o Velikonoční neděli (před Velikonočním pondělím) pravidelně ve 13:00 hodin u kostela.

Jezdci s koňmi se připravují v prostoru u pivovaru a před 13:00 se postupně scházejí  na louce u kostela. Když se sejdou všichni, začínají svoji jízdu za vyzvánění zvonů nejprve kolem kostela  se hřbitovem a poté vyjedou do polí nad Lukavcem a pak objíždějí  horní konec vesnice, poté pokračují dále přes louky do osady Nové Dvory. Při jízdě zpívají píseň asi z 15. století „Vstal z mrtvých“. Po příjezdu do Lukavce z Kněžího pole se zpívá a hraje píseň „Aleluja, zdráv buď náš milý Spasiteli“. Muzikanti zahrají jednu sloku písně a pak je svým zpěvem vystřídají jezdci na koních.

 

Vpředu před jezdci jede tzv. „Křížový otec“- Kreuzvater, který veze kříž od domu k domu. Při jízdě v roce 2015 byla úloha hlavního jezdce s křížkem přenechána muži, který se v roce jízdy bude ženit. Takto se objede celá obec. Kde je u statku velký dvůr a otevřou se vrata, udělají jezdci kolo ve dvoře. Jízda končí u pomníku padlých pod kostelem za vyzvánění zvonů. Zde muzikanti zahrají tři sloky písně „Bože chválíme Tebe“ a pak jezdci jednotlivě uctívají kříž a odjíždějí. Celá slavnost pak končí v místním kostele sv. Jana Křtitele svátostným požehnáním a průvodem jezdců a věřících okolo kostela. Po ukončení obřadu v kostele se jezdci, tentokrát už bez koní, seřadí a na pochodovou píseň za hudebního dopovodu procházejí vesnicí na horní konec.

Tato tradice je udržována jen v Lukavci. Podobnou tradici udržují již jen v Německu Lužičtí Srbové.  Jako naši předkové si tímto způsobem vyprošovali požehnání pro svá pole.

 

Na Seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury Moravskoslezského kraje byl jako první  zapsán nemateriální statek „Jízda kolem osení v Lukavci u Fulneku“. Zapsání schválila rada Moravskoslezského kraje dne 10. 10. 2017 usnesením č. 22/1949.

 
Záznam ve fulnecké kronice popisuje jízdu kolem osení
v roce 1826 v překladu takto:

„27. března 1826 (pondělí) se konala jízda kolem osení, protože bylo o něco lepší počasí než v neděli (velké deště). Mladí čeledíni z Jerlochovic tak vyjeli podle prastarého (uralten) zvyku, objeli pole s osením, vjeli do města (Fulneku), kde třikrát obkroužili náměstí. Poté vyjeli horní branou a zamířili k jerlochovickému kostelu. Tam na ně čekali tzv. Pferdbuben (kluci od koní?), kteří od nich převzali koně. Po mši pak začalo procesí. Vpředu jeli dva hlavní zpěváci (Hauptsenger), za nimi dva praporečníci (Fahnenträger), následováni jedním držícím kříž, a pak dalším nesoucím Ostermanna (snad jako naše Mařena/Morana). Za nimi pak následovali ostatní. Tito všichni jeli na pěkných ozdobených koních a sledovala je spousta diváků.“

 

Citujme pak další odstavec:
„Tento zvyk je prastarý ve všech vesnicích fulneckého panství.“

Nakonec se po této slavnosti chlapci sešli s děvčaty a tančilo se a pilo.

(Zdroj: Lukavecký list č. 02/99, vlastní zpracování, MZA Brno,

https://www.muzeumnj.cz/aktuality/seznam-nematerialnich-statku-tradicni-lidove-kultury-moravskoslezskeho-kraje.html)

 

 

Kdy a kde můžete tuto tradici vidět?

Velikonoční neděle 21. 4. 2019 od 13:00, Lukavec  (z Hranic 35 km)

GPS 49.7517731N, 17.9199083E

 

(text a foto lukavec.cz)