Záchranářská ulička od října jinak

Hasiči, záchranáři a policisté při svých výjezdech často zachraňují životy. O tom, zda bude jejich výjezd úspěšný z velké části rozhoduje i včasný dojezd na místo určení. Dojezdovou dobu jim ale často prodlužují ostatní řidiči.

Jedete po víceproudé silnici nebo dálnici a najednou se za vámi ozve houkačka, třeba záchranky nebo hasičů. Je čas udělat záchrannou uličku. Řidiči při dojíždění do kolon musejí od října vytvářet záchranářskou uličku mezi levým a přiléhajícím jízdním pruhem. Doteď to bylo vpravo.

 

Změnu schválil Senát v novele zákona o provozu na pozemních komunikacích, chybí jen podpis prezidenta. Ulička se tak bude tvořit stejně jako v okolních evropských zemích.

§ 41 odstavec 8 zákona o provozu na pozemních komunikacích:

„Není-li dálnice nebo silnice pro motorová vozidla s nejméně dvěma jízdními pruhy volně průjezdná z důvodu kolony stojících nebo pomalu jedoucích vozidel, jsou řidiči vozidel povinni vytvořit mezi jízdními pruhy prostor pro průjezd vozidel s právem přednostní jízdy; při tom smějí vjet na krajnici nebo na střední dělící pás. Jsou-li v jednom směru jízdy více než dva jízdní pruhy, vytváří se tento prostor mezi jízdním pruhem, který je nejvíce vlevo, a k němu přiléhajícím jízdním pruhem. Do tohoto prostoru smějí vjet pouze vozidla s právem přednostní jízdy, vozidla správce pozemní komunikace a vozidla sloužící k odstranění následků dopravní nehody nebo překážky provozu na pozemních komunikacích.“