Už tento týden proběhne zápis do 1. tříd

Už o tomto víkendu čeká budoucí prvňáčky první velká zkouška.

Zápis proběhne v našem městě v pátek 14. dubna od 14:00 do 18:00 hodin nebo v sobotu 15. dubna od 9:00 do 11:00 hodin. Pokud budete chtít své dítě přihlásit na ZŠ 1. máje, máte možnost jít na zápis již ve čtvrtek 14. 4. 2023. 

Zapisují se převážně děti, které k 31. srpnu 2023 dovrší šesti let. Dítě, které dosáhne šesti let od září 2023 do konce června 2024, může být přijato do školy, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podruhé k zápisu přijdou děti, které při minulém zápisu dostaly odklad povinné školní docházky.

Pro bližší informace můžete navštívit webové stránky škol.