Přihlaste svůj výrobek ke značce Moravská brána regionální produkt!

MAS Hranicko z. s. vyhlašuje ve spolupráci s Asociací regionálních značek Výzvu k předkládání žádostí o udělení i obnovení značky MORAVSKÁ BRÁNA regionální produkt®. Výrobci, řemeslníci a zemědělci, můžete své výrobky přihlásit od 3. 4. do 27. 4. 2023.

Smyslem značky je ukázat, co zajímavého náš region nabízí a podpořit podnikavost a úsilí místních výrobců. Značení je určeno jak návštěvníkům našeho regionu, tak i místním obyvatelům, kteří mohou nákupem značených výrobků podporovat „své” místní výrobce.

Informace naleznete na www.regionalni-znacky.cz nebo www.regionhranicko.cz. Další informace: MAS Hranicko z. s., Olga Vilímková, 731 456 266, e-mail: o.vilimkova@regionhranicko.cz.

(mesto-hranice.cz)