Zemřel držitel Ceny města Hranic Miroslav Černý

V neděli 18. září ve věku nedožitých 96 let zemřel držitel Ceny města Hranic, Miroslav Černý z Drahotuš. Cenu města získal v roce 2005, kdy ji přebíral jako historik společně s malířem Janem Jarošem, sbormistryní Taťánou Jonasovou a ZUŠ Hranice.

Pan Miroslav Černý se narodil 15. listopadu 1926 v Brodku u Prostějova. Od svých tří let s určitými prodlevami žil stále v Drahotuších. V roce 1945 ukončil maturitou studium na Reálném gymnáziu v Hranicích. Následně vystudoval učitelský ústav v Olomouci. Jeho první učitelské místo bylo v Měsťanské škole v Kelči. Poté působil jako řídící učitel v Rakově a v pohraniční oblastní škole ve Vraclávku u Krnova. Určitý čas pak žil a pracoval v Opavě. Převážnou dobu, ale působil jako pedagog na Středním odborném učilišti v Přerově, kde setrval až do důchodu.

Vždy se zajímal o kulturní dění. Byl dobrým hudebníkem, hrál velice dobře na housle. Proto také rád učil hudební výchovu a zpěv, a to nejen své žáky, ale i mladé zájemce o hudbu. Sám prvně hrával s kapelou drahotušského kapelníka Zdeňka Štěpána. Zde také nasbíral první muzikantské zkušenosti, které později zúročil. V roce 1946 založil se svým bratrem Zdeňkem Černým kapelu v Drahotuších. Jeho doménou bylo mimo hudební výchovy a zpěvu také naučit své žáky lásku k čistému českému jazyku.

Od roku 1986 byl v důchodu. Velice se zajímal o historii Drahotuš, zasloužil se o dopsání kroniky Drahotuš, zpětně od roku 1990 až do roku 2002. Byl spoluautorem publikací "Drahotuše Historie a přítomnost" a "Hřbitovy v Hranicích a Drahotuších – Průvodce", které vydalo město Hranice. Jako dlouholetý dopisovatel Hranického týdne, byl autorem více jak 100 článků o historii Drahotuš a poslední publikoval v roce 2020.