Další černé skládky v Hranicích

Další „černé skládky“ se objevily na různých místech v našem městě! 

Černá skládka na ul. Havlíčkova a na Motošíně byly založeny spoluobčany, kteří záměrně ignorují pravidla pro odkládání odpadů ve městech a obcích.

Je třeba si uvědomit, že každé takové odstranění černé skládky stojí obce finance, které by mohly být využity mnohem lepším způsobem, třeba na zkvalitnění odpadových služeb, nebo zpříjemnění prostředí pro své obyvatele.

PROSÍM, buďme tolerantní k sobě navzájem i k našemu krásnému městu!

(EKOLTES)