Zveme na červnové zastupitelstvo města

Červnové jednání zastupitelstva města Hranic se uskuteční ve čtvrtek 30. června od 16. hodin na zámku v zasedací síni Městského úřadu v Hranicích, Pernštejnské nám. 1. Jednání zastupitelstva je veřejné a jste na něj srdečně zváni.