Dlouhodobá uzavírka komunikace v Lipníku nad Bečvou směr Týn nad Bečvou.

Dlouhodobá uzavírka komunikace v Lipníku nad Bečvou směr Týn nad Bečvou. image not found

 Od začátku měsíce května budou zahájeny přípravné práce na realizaci rekonstrukce komunikace v ul. Smetanova v Lipníku nad Bečvou.

 

Od začátku měsíce května budou zahájeny přípravné práce na realizaci rekonstrukce komunikace v ul. Smetanova v Lipníku nad Bečvou (investorem je Olomoucký kraj - Správa silnic Olomouckého kraje, p. o.), jedná se o akci “II/437 Lipník nad Bečvou – hranice Zlínského kraje“ - předpokládané termíny uzavírek:

 

 

 

Částečná uzavírka od 29.04.2019 do 07.05.2019.


 (uzavírka silnice II/437)

 

Úplná uzavírka od 08.05.2019 do 11.08.2019.
 

(uzavírka silnice II/437 (1. etapa) – od kruhového objezdu u pošty ul. Smetanova, přes most přes Bečvu až ke křižovatce na obec Týn nad Bečvou)

 

Úplná uzavírka od 22.07.2019 do 20.12.2019 - situace (začne až po ukončení 1. etapy).
 

(uzavírka silnice II/437 (2. etapa)) – od křižovatky na obec Týn nad Bečvou až po vjezd do obce Týn nad Bečvou)

 

Realizátorem stavby je společnost STRABAG a. s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5. Odpovědná osoba: Ing. Stanislav Třasoň, tel. 776 598 620. Vjezd k nemovitostem v ul. Smetanova bude možný na povolení stavby, které vydává stavbyvedoucí p. Josef Bednář mob. 602 742 420. 

 

 

Žádáme občany o vstřícnost, toleranci a dodržování bezpečnostních zásad při pohybu na staveništi,

žádá vedení města Lipník nad Bečvou a správa silnic.

 

(zdroj www.mesto-lipnik.cz)

 

 

Komentáře (1)

  • Michal Václavík

    Monday, May 6, 2019

    Dobrý den, tak to může vymyslet pouze deb....., nechápu proč nepustíte autobusy přes Zahradní a most. Neříkejte, že musíte začít opravovat komplet celou silnici. Most by přece mohl být do prázdnin otevřen. Také nechápu, proč autobusy nevyjíždí z Lipníka dříve, tak ať se stihnou další spoje! Michal Václavík

Přidat komentář