Co se bude projednávat na zasedání zastupitelstva příští týden?

Co se bude projednávat na zasedání zastupitelstva příští týden? image not found

Jednání zastupitelstva města Hranic se uskuteční ve čtvrtek 7. března od 16. hodin na zámku v zasedací síni Městského úřadu v Hranicích, Pernštejnské nám. 1.  Jednání zastupitelstva je veřejné a jste na něj srdečně zváni.

 

Projednávat se budou granty a příspěvky 2019 - např. v oblasti kultury, poskytnutí dotace na Babybox, nákup přístrojového vybavení ve vozidlech Zdravotnické záchranné služby...

 

 


Program Zastupitelstva města Hranic


1.  Zahájení, určení návrhové a volební komise, ověřovatelů zápisu, zapisovatelky
2.  Kontrola plnění usnesení
3.  Náměty a připomínky občanů
4.  Rozpočtová opatření
5.  Dotace - granty a příspěvky 2019 v kompetenci odboru OŠKT
6.  Granty na podporu investic a oprav tělovýchovných zařízení a zařízení sociálních
služeb na území města Hranic pro rok 2019
7.  Granty a příspěvky v sociálně-zdravotní oblasti 2019
8.  Příspěvky v oblasti životního prostředí pro rok 2019
9.  Podání žádosti o dotaci - Bezpečnostní prvky I/35 Teplice nad Bečvou
10.  Podání žádosti o dotaci - Oprava dětského dopravního hřiště
11.  Žádost o poskytnutí daru - Babybox - STATIM
12.  Žádost o poskytnutí dotace mimo dotační řízení na nákup přístrojového vybavení ve
vozidlech Zdravotnické záchranné služby Olomouckého kraje, p.o. v Hranicích
13.  OZV města Hranic č. 1/2019, kterou se mění a doplňuje OZV města Hranic č. 3/2018,
o nočním klidu
14.  Navýšení počtu zaměstnanců Městské policie Hranice
15.  Strategický dokument „Chytré Hranice bez hranic“
16.  Členství města Hranic ve Svazu měst a obcí
17.  Rekonstrukce komunikace Havlíčkova ulice - majetkoprávní vztahy
18.  Uplatnění předkupního práva  - stavba garáže na pozemku parc. č. st. 1627/2 v k.ú.
Hranice
19.  Prodej části pozemku parc. č. 854/1 v k.ú. Středolesí
20.  Výkup pozemků v k.ú. Klokočí
21.  Kontrolní výbor - plán činnosti pro rok 2019
22.  Informace pro občany města o činnosti orgánů obce
23.  Různé

 

Jednotlivé body podrobněji ZDE.

Komentáře (0)

    K tomuto článku zatím nejsou žádné komentáře! Budte první!

Přidat komentář