Ještě pět dní lze podávat nominace na sportovce roku!

Ještě pět dní lze podávat nominace na sportovce roku! image not found

Do 25. února se podávají v Hranicích nominace na cenu Sportovec roku. Kdo by v ní rozhodně neměl chybět?


Nominovaní musí být členy sportovního oddílu nebo klubu, který působí na území města Hranic a který reprezentují ve sportovních soutěžích. Nominovat lze také "odchovance", kteří byli členy některého místního oddílu a nyní dosahují vynikajících výsledků na úrovni mistrovství republiky či reprezentace ČR.

Zvlášť jsou posuzovány olympijské a neolympijské sporty.

V olympijských sportech jsou hodnoceny kategorie jednotlivců a družstev s věkovým členěním a kategorie hendikepovaní sportovci, která je bez věkového členění. Sportovci jsou věkově členěni do tří kategorií - do 15 let, od 16 do 19 let a 20 let a starší. Neolympijské sporty mají kategorie „jednotlivci“ a „družstva“, nejsou ale věkově členěny.
 

Nominace se musí zasílat na stanoveném formuláři (k vyzvednutí na podatelně města). 
 

Nominace se mohou zasílat poštou na adresu Městský úřad Hranice, odbor školství, kultury a tělovýchovy, Pernštejnské nám 1, 753 01 nebo předávat přímo na podatelně MěÚ Hranice. Na nominace, které nebudou podané na předepsaném formuláři  nebo doručené po termínu uzávěrky  nebude brán zřetel.

Sportovní oddíly a kluby mohou podávat v každé kategorii vždy nejvýše dvě nominace. 
 

Podmínkou letošní nominace je také 5 – 10 fotografií (případně video) nominovaného sportovce. Fotografie v co nejlepší kvalitě se mají zasílat na mail sportovec2019@centrum.cz.

 

Oddíly a kluby mohou také podávat návrhy na ocenění sportovních seniorů, trenérů a funkcionářů, kteří se svou dlouholetou prací (20 a více let) výrazně zasloužili o rozvoj tělovýchovy v Hranicích. Tato žádost se podává volnou formou, včetně souhlasu nominovaného sportovce se zpracováním osobních údajů. Kromě údajů o nominovaném je třeba uvést také jméno, příjmení, adresu a telefon osoby, která nominaci podává.

 

Jednotlivé nominace vyhodnotí Komise pro výběr nejlepších sportovců. Následně proběhne slavnostní vyhlášení ve dvoraně zámku.
 

V případě ocenění obdrží daní sportovci od města finanční dar, pamětní list a květiny.(zdroj mesto-hranice.cz)

 

Komentáře (0)

    K tomuto článku zatím nejsou žádné komentáře! Budte první!

Přidat komentář