Zapojte se do tvorby příjemného prostředí ve městě

Zapojte se do tvorby příjemného prostředí ve městě image not found

Město Hranice se snaží vytvořit kvalitní prostředí pro život svých občanů i pro návštěvníky města. Prioritou je, ve spolupráci s občany, zajistit zdravé životní prostředí, kvalitní veřejné služby a příznivé podnikatelské a pracovní prostředí za využití moderních technologií.
 

Proto Vás prosí o vyplnění níže připojeného dotazníku a to do 20. prosince 2018.
 

Město se proto rozhodlo vytvořit koncept "Chytré Hranice bez hranic", který mu pomůže ke zkvalitnění a zjednodušení života občanů a návštěvníků města. Pro lepší zacílení projektových záměrů v následujících letech bychom nyní rádi požádali veřejnost a místní podnikatele a organizace o účast při tvorbě konceptu "Chytré Hranice bez hranic", a to zapojením se do dotazníkového šetření.

 

Dotazník pro obyvatele a návštěvníky města je dostupný online na odkaze:

https://goo.gl/forms/SG7QiconDDi9IeBp1

 

Dotazník pro podnikatele a organizace je dostupný online na odkaze:

https://goo.gl/forms/UV5HLezpZCoUujJm2

 

Vyplnění dotazníku zabere přibližně 10 - 15 minut.

 

 

Dotazník pro obyvatele a návštěvníky města je rozdělen do několika částí (tematických oblastí).
 

Je možné si vybrat, zda budete chtít u dané části odpovědět na otázky nebo přejít k části další (tím se zkrátí i čas potřebný k vyplnění dotazníku).

Dotazník zahrnuje tyto tematické oblasti: Město Hranice a jeho občané, E-government, Kvalita životního prostředí, Energetika, Rozvoj cestovního ruchu.

 

Dotazníkové šetření je součástí řešení projektu "Koncepční rozvoj města Hranice - Smart City.  Projekt je podpořen z Evropského sociálního fondu z Operačního programu Zaměstnanost.

 

Další informace o tomto projektu jsou dostupné na odkazu:

https://www.mesto-hranice.cz/clanky/koncepcni-rozvoj-mesta-hranice-smart-city

 

Za Vaši účast v dotazníkovém šetření velmi děkujeme, pomůže nám v další práci při zkvalitňování podmínek pro život v Hranicích.

 

Přejeme Vám krásný a pokojný adventní čas.

 

(zdroj mesto-hranice.cz)

Komentáře (2)

  • občan

    Tuesday, December 4, 2018

    v Hranicích vázne PROPAGACE !!! Kulturní pracovníci jsou více úředníky než kulturními pracovníky a pak - mnohdy potřebují NAKOPNOUT,tu kulturu moc neumí

  • Občanka

    Tuesday, December 4, 2018

    Z kulturní oblasti velkou pochvalu zasluhuje určitě knihovna , paní knihovnice jsou vždy usměvavé, ochotné a mají přehled.

Přidat komentář