Zastupitelstvo jednalo o petici proti ubytovnám v Hranicích

Zastupitelstvo jednalo o petici proti ubytovnám v Hranicích image not found

Ve čtvrtek 29.11.2018 se uskutečnilo jednání hranického zastupitelstva. Jako bod č. 6 se projednávala Petice za stavební uzávěru pro stavby ubytovacích zařízení na území města Hranic.
 

Petici proti ubytovnám podepsalo 759 lidí. V petici žádali zastupitelstvo města, aby schválilo na svém listopadovém zasedání stavební uzávěru pro stavební činnosti směřující k vzniku staveb ubytovacích zařízení na území města s platností do konce r. 2025 nebo do vydání změny územního plánu, která bude řešit problematiku ubytování.
 


Jednání zastupitelstva se zúčastnil za petiční výbor autor tohoto článku, Dušan Štainer, aby vystoupil v diskusi k petici a přinesl vám své OSOBNÍ postřehy z jednání.

Projednání bodu „Petice proti ubytovnám“ otevřel pan starosta Kudláček, který krátce představil zastupitelům a veřejnosti petici a postup v této věci.

Zdůraznil 2 hlediska:

1. důležitost postupovat ve věci správně s ohledem na zákony a
2. důležitost věci z hlediska potřeby řešení ve městě.
 

„Neexistuje vhodnější nástroj pro regulaci nových ubytoven, než územní plán.“ (Ing. arch. Marek Kuchta, vedoucí Odboru rozvoje města).


Pan starosta požádal o objasnění problematiky vedoucího Odboru rozvoje města, kterého rada města určila hlavním garantem ve věci stavební uzávěry.
Pan arch. Kuchta se ke stavební uzávěře vyjádřil hodně odborně.
 

Z jeho obsáhlého vyjádření jsem vyrozuměl tyto klíčové body:

1. V současném územním plánu našeho města chybí pravidla pro umisťování ubytoven, a proto je nutné udělat změnu.
2. Do doby, než bude změněn územní plán, budeme k regulaci nových ubytoven používat stavební uzávěru, pak uzávěra zanikne (pozn. autora: změnu lze pořídit ve zrychleném řízení do 12 měsíců).
3. Stavební uzávěra je silný nástroj, kterým může město okamžitě převzít kontrolu nad vznikem nových ubytoven.
4. Ubytovna jako taková není problém, ale problém může být v tom, kde ji povolíme.
5. V Drahotuších už máme vymezené území, kde se nové ubytovny nemohou umístit.
6. Pan Mgr. Ivo Lesák položil panu Kuchtovi dotaz, ve kterém termínu bude zastupitelstvu města předložen materiál pro pořízení změny územního plánu, která prověří regulativy obsahující možnost využití ubytovacích zařízení. Pan Kuchta odpověděl: „Jsem schopen nachystat materiál do rady města a zastupitelstva, který splní zákonné náležitosti do 14.12.2018.“ (pozn. autora: 20.12. zasedá zastupitelstvo).


Do diskuse se přihlásil zastupitel pan Mgr. Miroslav Raindl a obrátil se na pana starostu s tím, že ocenil odbornou úroveň odpovědí pana Ing. arch. Kuchty, ale postrádal v jeho vyjádření pohled na věc očima našich občanů. Zdůraznil, že sám petici podepsal. Na závěr řekl: „Já jako zastupitel udělám maximálně pro to, aby se tady žádná ubytovna momentálně nestavěla.“
Jsem na straně občanů, protože jsem občan tohoto města a také mám obavy (Mgr. Miroslav Raindl, zastupitel).


V diskusi vystoupil také autor tohoto článku. Jménem 759 signatářů petice jsem požádal zastupitele, aby stavební uzávěru přijali, vyjádřil jsem víru, že to udělají, protože 19 zastupitelů z 23 pochází z volebních stran, které ve svých programech nebo prohlášeních lídrů slíbili, že zamezí vzniku dalších ubytoven. Našim zastupitelům jsem na závěr poděkoval.

„Já samozřejmě vnímám to, že my všichni tady sedíme, protože máme v programech, že nemáme zájem, aby se město stalo jednou velkou ubytovnou.“ (Jiří Kudláček, starosta)Pan starosta Kudláček shrnul odpověď města na petici formou dopisu členům petičního výboru takto:


1. Rada města nemůže bez zastupitelstva rozhodnout pořízení změny územního plánu.

2. Odbor rozvoje města musí připravit návrh té změny.

3. Zastupitelstvo musí tuto změnu v souladu s právním výkladem odsouhlasit.

4. Na základě tohoto odsouhlasení může rada města vydat opatření o stavební uzávěře.

 

Poté zastupitelé odhlasovali usnesení k bodu č.6 „Petice proti ubytovnám“ v tomto smyslu:

„Bereme tuto petici na vědomí, schvalujeme v této chvíli odpověď, aby byl vyřízen tento stav a budeme nadále pokračovat tak, jak jsme zde slíbili.“

 

 

Dušan Štainer, člen petičního výboru

 

 

Zvukový záznam jednání zastupitelstva je ke stažení ZDE.

Nebo na  Facebooku ihranice.cz.

Materiály pro zastupitele včetně dopisu s odpovědí petičnímu výboru je ZDE.

Komentáře (0)

    K tomuto článku zatím nejsou žádné komentáře! Budte první!

Přidat komentář