V Hranicích se uskutečnila Mezinárodní konference o podpoře venkova

V Hranicích se uskutečnila Mezinárodní konference o podpoře venkova image not found

Ve dnech 10.-11.9.2018 se v Hranicích v Hotelu Centrum uskutečnila mezinárodní konference CoCoBeLa (zkratka anglického názvu Koordinovaná spolupráce mezi MASkami).

Konference se konala pod záštitou a za finančního přispění Central Europe Initiative Fund, Ministerstva zemědělství – Celostátní sítě pro venkov a Olomouckého kraje. Konferenci pořádala Hranická rozvojová agentura ve spolupráci s Místní akční skupinou Hranicko,za podpory členů Pracovní skupiny pro Mezinárodní spolupráci.

Úvodní slovo na uvítanou pronesl a konferenci zahájil předseda NS MAS ČR Jiří Krist. Konference se zúčastnili zástupci organizací zabývající se rozvojem venkova ze zemí Visegrádu, Lotyšska, Albánie, Makedonie, Srbska, Bosny a Hercegoviny.

Na konferenci vystoupili také zástupci evropských organizací jako je Evropský hospodářský a sociální výbor, Evropská síť pro rozvoj venkova a Evropská LEADER asociace pro rozvoj venkova.

Téma podpory businesu představili zástupci agentury CzechInvest. Česká republika byla reprezentována vždy jedním zástupcem místní akční skupiny za každý kraj.

Jednacím jazykem konference byla angličtina. Cílem konference byla výměna zkušeností a prezentace příkladů dobré praxe a dále navázání mezinárodní spolupráce v oblastech venkovského rozvoje, jako je podpora a propagace lokálních produktů a podnikatelů, výměna dobrovolníků, destinační management, vzdělávání, podpora zemědělství a spolkové činnosti.

(zdroj http://nsmascr.cz)

Komentáře (1)

  • ironický ignorant

    Thursday, September 13, 2018

    tak jistě...trochu toho štěstíčka a tah na bránu

Přidat komentář