Vlastníci kulturních památek mohou žádat o podporu

Vlastníci kulturních památek mohou žádat o podporu image not found

Žádost o státní finanční podporu z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón pro rok 2023 si mohou do 20. října 2022 podat vlastníci objektů se statutem Kulturní památky ČR v Městské památkové zóně Hranice, kteří zamýšlí v roce 2023 provádět jejich obnovu.

Podrobnější informace naleznete na stránkách Ministerstva kultury https://www.mkcr.cz/program-regenerace-mestskych-pamatkovych-rezervaci-a-mestskych-pamatkovych-zon-282.html

Vlastníci budou potřebovat zejména zpracovanou projektovou dokumentaci (pokud to stavební úpravy vyžadují), položkový rozpočet, vyplněný anketní dotazník a závazné stanovisko státní památkové péče, povolení stavebního úřadu. Vzhledem k tomu, že budou akceptovány pouze úplně vyplněné formuláře dotazníku ve formě a úpravě předepsané Ministerstvem kultury je třeba, aby si žadatelé o dotaci vyzvedli formulář na MěÚ Hranice, Odboru školství, kultury a tělovýchovy, případně si jej stáhli na webu ministerstva kultury nebo města Hranice nebo zaslali e-mailem žádost o zaslání dotazníku elektronickou formou na kontaktního pracovníka Barboru Bláhovou, tel. 581 828 113, e-mail: barbora.blahova@mesto-hranice.cz.

(město-hranice.cz)

 

Komentáře (0)

    K tomuto článku zatím nejsou žádné komentáře! Budte první!

Přidat komentář