Třídění odpadu v Hranicích stále roste!

Třídění odpadu v Hranicích stále roste! image not found

Od roku 2015 vytřídí obyvatelé města 3x více plastů a skla a  2 x tolik papíru. Město se snaží tento trend podporovat. Nejen, že se tím šetří životní prostředí, ale také se snižují náklady za uložení komunálního odpadu na skládky. Ty totiž neustále vzrůstají a rostou rychleji, než městské poplatky za odpad.

Za svoz a zpracování komunálního odpadu se v současnosti v Hranicích platí 792 Kč/rok, tedy 66 Kč/měsíc.  Navíc jsou od placení za odpady osvobozeny děti do šesti let a senioři nad 70 let. Město by podle zákona mohlo zvýšit poplatky až na 1 200 Kč ročně, raději však tuto oblast dotuje. Se stoupajícím skládkovným ale dotace města neustále rostou. Zatímco v roce 2020 doplácely Hranice na komunální odpad necelé 3 miliony korun, v roce 2021 to již byly více než 4 miliony.  

Město proto neustále rozšiřuje možnosti třídění odpadu. Například dlouhodobě, již od roku 2017,  s pomocí dotací zdarma zajišťuje domácí kompostéry pro obyvatele a na sídlištích i u domů se objevily sběrné nádoby na bioodpad. Občanům rozdáváme tašky pro třídění odpadu (plast, papír, sklo). Třídit učíme i děti, ať již přímo ve školách, nebo na akcích typu „Barevný den“.

V loňském roce jsme díky výstavbě nového Ekocentra v areálu firmy Ekoltes Hranice výrazně zvýšili uživatelskou přívětivost a pohodlnost sběrného dvora, což umožnilo i zvýšit jeho kapacitu. V rámci snižování komunálního odpadu a také pro maximální využití ještě použitelných věcí jsme zde otevřeli re-use centrum. Ve vhodných lokalitách budujeme pilotní projekty na podzemní kontejnery pro tříděný odpad, například  na sídlišti Nová, na Tř. 1. máje či v Drahotuších. Snažíme se také zmonitorovat, hospodaření s odpadem díky novému systému, kdy pomocí načipovaných popelnic budeme znát informace o druhu sváženého odpadu, velikosti nádoby a další údaje. Tento systém umožní do budoucna  vyšší motivací obyvatel k třídění.  

Také tříděný odpad je však dotován a to ročně zhruba ve výši 7 milionů Kč. 

Tříděný odpad celkem 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Plasty (t/rok) 179,91 188,93 202,48 241,25 262,34 349,40 544,505
Sklo (t/rok) 148 194,25 191,39 254,10 218,61 328,31 412,06
Papír (t/rok) 225,01 266,69 246,39 276,65 238,93 424,85 483,78

 

(mesto-hranice.cz)

Komentáře (0)

    K tomuto článku zatím nejsou žádné komentáře! Budte první!

Přidat komentář