Výzva od města - šetřete vodou!

Výzva od města - šetřete vodou! image not found

Městský úřad Hranice vyzývá všechny občany, aby co jen to půjde šetřili vodou! 

V současnosti dochází u povrchových vod k nízkým průtokům ve vodních tocích, které téměř dosahují hranice sucha. Mají to na svědomí dlouhodobé vysoké teploty spolu s déletrvající absencí dešťových srážek. To vše ale může způsobit velké problémy ve vodních tocích. Jedním z problémů je kyslíkový deficit, který může vážně ohrozit vodní a na vodě vázané ekosystémy.

Vodoprávní úřad také občany upozorňuje na to, že je ZAKÁZÁNO bez povolení či souhlasu vodoprávního úřadu nakládat s povrchovými vodami, jímat je či je odebírat. Je tedy zakázáno bez povolení či souhlasu vodoprávního úřadu užívat čerpadla či jiná technická zařízení pro odběr vod z potoků například pro zalévání trávníků a zahrad, napouštění bazénů, jímání vod do akumulačních nádrží, apod. Tyto činnosti jsou protiprávní a přestupkem proti vodnímu zákonu.

Z důvodu prevence také apelujeme na hospodárné využívání podzemních vod jímaných ze studní či vrtů.

(mesto-hranice.cz)

 

Komentáře (0)

    K tomuto článku zatím nejsou žádné komentáře! Budte první!

Přidat komentář