Hranice získaly certifikaci společenské odpovědnosti

Hranice získaly certifikaci společenské odpovědnosti image not found

Výkonný ředitel České společnosti pro jakost Ing. Petr Koten, MBA předal na jednání zastupitelstva města starostovi Jiřímu Kudláčkovi Certifikát shody systému managementu společenské odpovědnosti s požadavky dle normy ČSN 01 0391: 2013.  Jde o další ocenění práce vedení města i městského úřadu po získání ocenění Ambasador kvality České republiky 2021 a titulu Nejlepší starosta Olomouckého kraje 2018-2022 od Svazu měst a obcí ČR.

Certifikace probíhala nejen na základě  předložených dokumentů, ale prověřením skutečného stavu přímo na městském úřadě. Při certifikaci byly oceněny zejména dobrovolné aktivity města a úřadu nad rámec toho, co ukládají právní předpisy. Ve svém rozhodování a každodenních činnostech zohledňujeme potřeby svých zaměstnanců, občanů, dodavatelů, zákazníků, místních komunit či životního prostředí.

Komentáře (0)

    K tomuto článku zatím nejsou žádné komentáře! Budte první!

Přidat komentář