ZŠ Drahotuše se dočkala nových učeben.

ZŠ Drahotuše se dočkala nových učeben. image not found

 

Základní škola v Drahotuších se dočkala nových polytechnických učeben, které město vybudovalo v nevyužívaných prostorách bývalé pošty. 

Celý projekt řešil rekonstrukci dlouhodobě nevyužívaných prostor pro potřeby rozvoje polytechnického vzdělávání na základní škole v Drahotuších a byl spolufinancován Evropskou unií, Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného operačního programu. Z celkové výše investice 7,7 milionu korun byla získána dotace ve výši 6 milionů korun.

Drahotušská škola se potýkala s nedostatkem prostor, které neumožňovaly zajištění kvalitního zázemí včetně nezbytného vybavení pro výuku odborných předmětů. Obecným cílem přitom je rozšířit zájem žáků o odborné předměty již na základních školách.

Škola v Drahotuších má zpracovaný školní vzdělávací program DRAŠKA, podle kterého se chce více zaměřovat také na výuku technických a odborných předmětů a na výuku cizích jazyků. Pro tuto výuku však nedisponovala vhodným zázemím spolu se zařizovacími předměty a materiálem. To se ale vybudováním nových učeben změnilo.

Díky realizaci projektu vznikly zcela nové prostory, těsně navazující na stávající objekt základní školy. Nyní probíhá jejich rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury, včetně zajištění bezbariérovosti. Následným krokem bude pořízení vybavení a nábytku laboratoří, dílen aspecializovaných učeben. Samozřejmostí je také nákup výukových pomůcek a technického vybavení laboratoří, učeben a kabinetů.

Počítá se také s kompenzačními pomůckami – s pořízením žákovského psacího stolu vhodného k invalidnímu vozíku (školní lavice pro tělesně postižené) a židle pro žáky, kteří potřebují zajistit podporu sedu (pojízdné křeslo pro tělesně postižené). Samozřejmostí je i zajištění vnitřní konektivity škol a připojení internetu.

Komentáře (0)

    K tomuto článku zatím nejsou žádné komentáře! Budte první!

Přidat komentář