POZVÁNKA NA 20. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRANIC, DNE 10. 12. 2020

POZVÁNKA NA 20. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRANIC, DNE 10. 12. 2020 image not found

Jednání zastupitelstva města Hranic se uskuteční ve čtvrtek 10. prosince od 16. hodin ve dvoraně zámku v Hranicích, Pernštejnské nám. 1. Jednání zastupitelstva je veřejné a jste na něj srdečně zváni.

 

Program Zastupitelstva města Hranic
 

1. Zahájení, určení návrhové a volební komise, ověřovatelů zápisu, zapisovatelky

2. Kontrola plnění usnesení

3. Náměty a připomínky občanů

4. Prodej bytových jednotek ve střešních nástavbách a vestavbách v majetku města Hranic

5. Rozpočtová opatření

6. Návrh rozpočtu města na rok 2021

7. Podání žádosti o dotaci - Cyklostezka Slavíč - Drahotuše podél S I/47 - II. etapa

8. Podání žádosti o dotaci - Demolice objektu čp. 1466, Vrchlického, Hranice

9. Finanční záležitosti příspěvkových organizací

10. Finanční záležitosti MKZ Hranice, p. o.

11. Žádost o mimořádnou dotaci - TJ Sokol Slavíč, z.s.

12. Nevyhlášení Grantového programu v roce 2021

13. Žádost o prodloužení lhůty čerpání grantu - Ekoltes Hranice a.s.

14. OZV č. 5/2020 poplatek za komunální odpad

15. Schválení rámcové smlouvy pro Charitu Hranice

16. Program rozvoje kultury města Hranic 2021 - 2030

17. Požadavky města Hranice na výstavbu vysokorychlostní trati a rekonstrukci nádraží Hranice na Moravě.

18. Severovýchodní obchvat - průběh akce

19. Hradební okruh - majetkoprávní vztahy

20. Výkup části pozemku parc.č. 1665/24 v k.ú. Hranice

21. Prodej pozemků v k.ú. Drahotuše

22. Záměr na prodej části pozemku parc.č. 1815/1 v k.ú. Velká u Hranic

23. Záměr na prodej části pozemku parc.č. 854/1 v k.ú. Středolesí

24. Personální záležitosti - odměny předsedům a členům výborů zastupitelstva města - nezastupitelům (na stůl)

25. Kontrolní výbor - záznam z kontroly ,,Dodržení podmínek a náležitostí výběru projektů formou participativního rozpočtu" (na stůl)

26. Smluvní zajištění akce „Bečva, Hranice – PPO města“ – na stůl

27. Informace pro občany města o činnosti orgánů obce

28. Různé

 

Komentáře (0)

    K tomuto článku zatím nejsou žádné komentáře! Budte první!

Přidat komentář