JAK TO BYLO NA LIPENSKU 1938 - 1946

JAK TO BYLO NA LIPENSKU 1938 - 1946 image not found

Výstava "Jak to bylo na Lipensku" připomene 75. výročí od konce druhé světové války.

Na 15 panelech je prostřednictvím kopií archivních pramenů, fotografií a pohlednic znázorněno 7 tematických okruhů - Lipník za první republiky, Mnichovská zrada 1938 a okupace 1939, Život ve městě v době okupace, Židé a jejich perzekuce, Německá menšina, Odboj a Osvobození.

Pro ilustraci uvádíme některé zásadní momenty z té doby. Dne 15. 3. 1939 ve středu v 6h ráno začalo obsazení českých zemí německým říšským vojskem. V 9h přijíždělo od Loučky do Lipníka motorizované vojsko, tanky, motocykly, auta, v 10h bylo plné náměstí vojska. Němečtí vojáci byli při svém příchodu nadšeně vítáni v Loučské ulici z domu čp. 237, kde bydlel ředitel Lipnické záložny Alfred Plhal ml., rodinou stavitele Karla Holeschofského v čp. 587, prapory s hákovým křížem se dále objevily: Göttingrová, Marie Hikschová, stolař Karl Kohut, Prokopp, Dr. Mik, Franz Heger, Emil Czerny, Josef Neutzner, Johann Gundl, Plhal st., Adalbert Ficker.

Dne 17. 3. byl vztyčen prapor s hákovým křížem také na radnici, na obecních budovách, na faře, na reálce. Dne 1. 9. 1939 bylo v Lipníku nad Bečvou zatčeno 13
vedoucích činitelů národního a politického života města v rámci preventivní zatýkací akce Albrecht der Erste. V soudním okrese Lipník se budovala odbojová organizace
Obrana národa, působila zde jedna ze skupin odbojové organizace Lvice, kterou založil na jaře 1940 úředník Bohumil Válek. Dne 6. 1. 1941 přejal správu města jako
vládní komisař ing. Siegfried Palme, ředitel sirkárny v Lipníku, a městské zastupitelstvo bylo výnosem zemského úřadu rozpuštěno. Dvěma transporty ve dnech 22. 6. a 29. 6. 1942 bylo 141 lipnických židů deportováno ze sběrného střediska v Olomouci do Terezína. Mohli si s sebou vzít jen zavazadlo do 10 kg, odkud později nastoupili poslední cestu do vyhlazovacích táborů na východě. Přežily z nich pouze tři osoby. Dne 1. 2. 1944 odcestovali dvacetiletí do Německa na práci, 25. května odjel 12. prapor vládního vojska z Lipníka do Itálie. Ráno 8. května 1945 se sešel národní výbor, o čtvrt na deset uvítal Dr. Horňanský Rudou armádu na náměstí. V poledne se představil revoluční národní výbor všemu občanstvu na náměstí. Dr. Horňanský jmenoval jednoho člena po druhém a oslovil shromáždění
krátkou řečí.

Výstavu připravil Státní okresní archiv Přerov ve spolupráci s Československou obcí legionářskou, jednotou Přerov. Výstava se koná za finanční podpory Ministerstva
obrany ČR, Československé obce legionářské a města Lipníku nad Bečvou.

Výstava bude otevřena ve dnech 7. až 25. září od pondělí do pátku v době od 10:00 do 12:00 a od 15:00 do 17:00.

Komentáře (0)

    K tomuto článku zatím nejsou žádné komentáře! Budte první!

Přidat komentář