Město chce vybudovat tři menší poldry

Město chce vybudovat tři menší poldry image not found

Město připravuje protipovodňovou ochranu na menších vodních tocích, především Veličce a Ludině.

Po bleskových povodních byly na některých menších tocích instalovány varovné hlásiče, aby lidé byli alespoň včas varováni. Změnu však mohou přinést tři plánované suché nádrže, tzv.  poldry: suchou nádrž V Končinách na Ludině, nad Lhotkou na Veličce a Pod Hůrkou, která by zadržela vodu z okolních kopců.

Město má k dispozici technicko-ekonomické studie potvrzující efektivitu jejich výstavby, které vypracovalo ČVUT.  Nyní pokračuje v jednání s obcemi, na jejichž katastru se tyto suché nádrže nalézají, v případě Ludiny jde o Střítež nad Ludinou a v případě Veličky je to Olšovec. Město zároveň spolupracuje jak s Povodím Moravy (Velička), tak s Lesy ČR (Ludina).

Suchá nádrž V Končinách - tato nádrž by měla vzniknout na vodním toku Ludina pod obcí Střítež nad Ludinou. Suchá nádrž by měla mít objem 0,97 milionu m3. Předpokládané investiční náklady jsou 96,7 milionu Kč. Naopak ekonomický přínos při povodních je téměř devítinásobný – 863,8 milionu Kč (kumulované povodňové škody po dobu životnosti nádrže). Tato nádrž vychází ze všech tří posuzovaných poldrů nejefektivněji.

Suchá nádrž Lhotka - jde o vybudování sypané hráze nad místní částí Hranic, ve Lhotce, na vodním toku Velička. Tato suchá nádrž by měla retenční objem 1,5 milionu m3. Předpokládané investiční náklady vycházejí na 168,8 milionu Kč, ale přínos je téměř čtyřnásobný – 685 milionů Kč. Navrhovaná nádrž se proto jeví jako ekonomicky efektivní.

Suchá nádrž Pod Hůrkou - jde o protipovodňové opatření na bezejmenném potoce mezi vrchem Hůrka a přírodní rezervací Velká Kobylanka. Suchá nádrž se sypanou hrází by měla mít objem 32 tisíc m3. Zatímco investiční náklady vycházejí podle studie ČVUT na 15,4 milionu Kč, přínos je přibližně 43 milionů Kč. Výsledky ekonomické efektivity jsou pro další přípravu dostatečné, ačkoliv přesnější stanovení pří-padných škod při povodních by bylo možné stanovit pouze při upřesnění rozsahu záplavových území.

(mesto-hrance.cz)

 

Komentáře (0)

    K tomuto článku zatím nejsou žádné komentáře! Budte první!

Přidat komentář