Koronavirus a Hranice

Koronavirus a Hranice image not found

AKTUÁLNĚ:

- Školní sportoviště zůstávají zatím uzavřena

- Děkujeme společnosti Narran s.r.o. za ochranné štíty

- Městský úřad opět rozjíždí Czech POINT

- Sběrný dvůr Ekoltesu je do 15. dubna uzavřen, stejně jako kompostárna. Skládka je otevřena pouze pro podnikatelské subjekty a to do 12 hodin.

Domov seniorů dostal roušky a respirátory od hranické firmy MEDI-GLOBE, s.r.o. - firma darovala 4 000 roušek, 800 respirátorů a 80 jednorázových plášťů, vše v celkové hodnotě téměř 100 tisíc Kč. Tento dar umožní Domovu seniorů lépe se zabezpečit před hrozbou nákazy koronavirem, který ohrožuje zejména starší spoluobčany a začal se šířit v některých domovech seniorů v Česku!

- Živnostníci mohou žádat o ošetřovné na děti do 13 let, které nemohou chodit do školy 

- V obchodech používejte rukavice - obchody jsou kvůli setkávání mnoha lidí možným zdrojem nákazy, proto se doporučuje používání rukavic, které jsou k dispozici u vchodu do obchodu

- Olomoucký červený kříž spustil linku psycholosociální pomoci

- Od 30. března zatím do 14. dubna je přerušen provoz školní jídelny ZŠ a MŠ Drahotuše

- POZOR na podvodníky - mámí od seniorů peníze, ale i občanky

- Radní schválili zrušení poplatků za družiny a školky, promíjí nájmy v městských prostorách

- Zápis do 1. třídy bude od 6. do 17. dubna bez přítomnosti dětí

- Příspěvkem ve výši téměř 250 tis. Kč podpořili zastupitelé hranickou nemocnici, ta dnes pracuje v mimořádném režimu

- Ekoltes pořídil speciální popelnice na použité roušky a další závadný materiál

- Provozní doba městského úřadu zůstává omezená

Na základě Usnesení vlády a mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR o zákazu volného pohybu osob je Městský úřad Hranice pro veřejnost uzavřen.

Úřední hodiny Městského úřadu Hranice jsou stanoveny na pondělí a středu od 13 do 16 hodin.

Veškerá podání lze uskutečnit elektronicky prostřednictvím datové schránky, e-mailové adresy podatelna@mesto-hranice.cz, v listinné podobě poštou nebo prostřednictvím podatelny městského úřadu v přízemí zámku, která je otevřena ve výše uvedených úředních hodinách MěÚ.

V nezbytně nutných případech je možné naléhavou úřední záležitost vyřídit v úředních hodinách v pondělí a středu od 13 do 16 hodin i osobně avšak jedině po předchozí e-mailové či telefonické domluvě.  Jinak nebude vstup na úřad umožněn. Všechny telefonické a e-mailové kontakty zůstávají v platnosti.

- Česká pošta od 19. března 2020 do odvolání omezuje otevírací  dobu pro klienty. Hodiny pro veřejnost se upravují tak, že všechny  pobočky na území České republiky se zavřou nejpozději v 16 hodin.

Jak likvidovat použité roušky? Jednorázové obleky? Návleky na boty?  Ekoltes Hranice chystá na základě doporučení hygieniků nový způsob ukládání tohoto nebezpečného odpadu. Do kontejnerových míst v Hranicích i místních částech budou od středy 25. března postupně instalovány popelnice, v kterých budou ještě vsunuty speciální plastové pytle. Do těchto popelnic bude možné ukládat roušky, jednorázové obleky případně odpad z domácností v karanténě. Popelnice budou označeny nápisem „Nebezpečný odpad“ a bude na nich vyznačeno, co a jak se do nich má ukládat. 
Upozorňujeme, že odpad je nutné ukládat buď v neprodyšných plastových pytlech (občané v karanténě) nebo v mikrotenových sáčcích (občané, kteří nejsou v karanténě). Ekoltes bude tento odpad likvidovat podle metodiky, doporučené hygieniky.

- Město Hranice zajistilo pro seniory nad 70 let možnost obstarání nezbytných nákupů. Sociální odbor městského úřadu již zajistil 25 těchto nákupů. Vážení spoluobčané, pokud je vám nad 70 let a  nemáte nikoho, kdo by Vám zajistil  nezbytné nákupy potravin, hygieny a léků, můžete se obrátit na telefonní čísla MěÚ Hranice 581 828 424. 581 828  425 a 581 828  440. Volat můžete v pondělí až pátek dopoledne od 8 do  11:30.

- Podatelna MěÚ Hranice bude ve středu 25.3.2020 otevřena od 13 do 16 hodin. Další pracoviště úřadu zatím zůstávají uzavřené.

- V Hranicích byl potvrzený 2. případ nakažení koronavirem.

- Podatelna Městského úřadu částečně obnovila provoz. V pondělí byla otevřena od 13 do 16 hodin, znova bude otevřena ve středu, čas bude ještě upřesněn.

- Pokud vám po 1. březnu 2020 skončila platnost řidičského nebo občanského průkazu, můžete je i nadále po dobu nouzového stavu používat. Uvedlo to Ministerstvo vnitra ČR (podrobnosti na www.mesto-hranice.cz).

- Vzhledem k současné situaci může jakékoliv podání vůči živnostenskému úřadu fyzická osoba podat prostřednictvím e-mailové adresy: marie.caletkova@mesto-hranice.cz, jitka.honsova@mesto-hranice.cz, marcela.nemcova@mesto-hranice.cz, právnická osoba i prostřednictvím datové schránky.

- Parkování ve městě bude do odvolání zdarma.

- Město Hranice dostává od Olomouckého kraje první zásilky desinfekčních prostředků pro správní obvod Hranice. Desinfekce je rozdělována jednak obcím správního obvodu a jednak na potřebná místa v Hranicích, jako jsou jídelny, Domov seniorů, Městská policie nebo Charita. Zatím dostalo ve dvou várkách 180 a 250 litrů.

- Změnila se doba, kdy mohu do obchodů potravin a nově také do obchodů hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží chodit pouze senioři nad 65 let. Nyní mohou nerušeně nakupovat od 8 do 10h, toto nařízení ale neplatí pro obchody do 500m2. Kromě seniorů se toto nařízení vztahuje i na nezbytný doprovod, dále na osoby, které jsou držiteli průkazu ZTP/P, starší 50 let, včetně nezbytného doprovodu a na zaměstnance, nebo osoby v obdobném poměru, zařízení poskytujících pečovatelskou službu (dobrovolníci, provádějící nákup pro seniory) a také na majitele a zaměstnance provozovatele prodejny nebo osob v obdobném poměru.

- Firma KROK CZ, v.o.s. dodala městu prvních 500 roušek. Velmi děkujeme. 200 z nich dostane Domov seniorů, 100 Charita Hranice, další 100 Ekoltes Hranice, 50  dobrovolníci Odboru sociálních věcí MěÚ Hranice a dalších 50 Pošta Hranice.

- Město Hranice ale z oficiálních míst nedostalo žádné dodávky respirátorů, roušek nebo dalších ochranných prostředků. Přitom je potřebuje zejména pro sociální pracovníky, Charitu Hranice a dobrovolníky, kteří budou zajišťovat nákupy pro starší spoluobčany. Ale také třeba pro městské policisty, pracovníky školních jídelen nebo pracovníky Ekoltesu, svážející odpad. Proto přivítáme každou pomoc.  Pokud tedy máte alespoň roušky nebo i jiné ochranné pomůcky k dispozici, doneste je prosím v pracovní době městského úřadu  na zámek Pernštejnské náměstí 1 do prostor Muzea Hranice ve dvoraně. Abychom si mohli převzít donesený materiál, volejte na číslo 581 828 237. 

- Velmi děkujeme panu Nguyen Duc Nam (Tomas) za dar 50 roušek a 1400 gumových rukavic a firmě Krok za tisícovku přislíbených roušek.

- Město Hranice zajistilo pro seniory nad 70 let možnost obstarání nezbytných nákupů. Vážení spoluobčané, pokud je vám nad 70 let a  nemáte nikoho, kdo by Vám zajistil  nezbytné nákupy potravin a léků, můžete se obrátit na telefonní čísla MěÚ Hranice 581 828 424. 581 828  425 a 581 828  440. Volat můžete v pondělí až pátek dopoledne od 8 do  11:30.

- Město Hranice svolalo na úterý  17. března na zámek jednání, kde se na společném postupu a zásadách péče o seniory nad 70 let, domluvili zástupci Městského úřadu Hranice, Domova seniorů, který zajišťuje Pečovatelskou službu, Charity Hranice, Střední zdravotnické školy, Střední lesnické školy a Junáků.

- Čekárna a informace na autobusovém nádraží omezují provoz. Nově jsou jak informační kancelář, tak čekárna otevřeny v pondělí až pátek od 7:30 do 11 hodin a od11:30 do 15:30 hodin. Informace o aktuálních jízdních řádech budou k dispozici pro cestující na webu CESTUJOK.CZ nebo IDSOK.CZ.Děkujeme za pochopení. 

- Od úterý 17. března  přechází MHD Hranice na prázdninový provoz. Nastupuje a vystupuje se  středními a zadními dveřmi.

- Město Hranice od čtvrtka 19. března uzavírá městské mateřské školy.

- Od stejného dne uzavírá také školní jídelny při ZŠ a MŠ Struhlovsko a ZŠ a MŠ Šromotovo. Jídelna na Tř. 1. máje a jídelna při ZŠ a MŠ Drahotuše zůstávají v provozu. 

- Vláda ČR rozhodla že do 24. března 2020 se pozastavuje platnost nařízení o parkovacích zónách ve městech. Pro Hranice to znamená, že nemusíte na zpoplatněných parkovištích platit.

- Potřebujete psychologickou, terapeutickou pomoc či duchovní podporu? Nabízíme Vám rady a také kontakty.

- V Hranicích zatím není další případ koronaviru, kromě jednoho potvrezeného z 11. března. Muž, který se vrátil z dlouhodobého pracovního pobytu v Itálii, se zachoval velmi zodpovědně. Při návratu pocítil, že mu není dobře, kontaktoval patřičná místa a od začátku byl v karanténě. Nyní je na infekčním oddělení prostějovské nemocnice, rodina je v karanténě. Město Hranice je s rodinou od začátku v kontaktu, nabídli jsme jí pomoc a pomáháme při řešení této nelehké situace.

Koronavirus je téma číslo jedna! Lidé se stále ptají, proto Ministerstvo zdravotnictví ČR spustilo nové stránky www.koronavirus.mzcr.cz. Veřejnost zde najde aktuální statistiky o laboratorních vyšetřeních, informace a opatření vydaná v souvislosti s koronavirem. 

Nové kontaktní celostátní telefonní číslo ke koronaviru 1212. Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje má informační linku: 585719719  s provozem denně od 9:00 do 19:00 hodin do odvolání.

 

Komentáře (0)

    K tomuto článku zatím nejsou žádné komentáře! Budte první!

Přidat komentář