Aktuální stav na Hranicku v rámci situace koronaviru - odpolední zpráva

Aktuální stav na Hranicku v rámci situace koronaviru - odpolední zpráva image not found

Starosta města a zároveň předseda městské bezpečnostní rady, Jiří Kudláček nám poskytl následující informace. Veškerá opatření nejen v celé republice, ale i u nás ve městě se dějí na základě vyhlášeného Stavu nouze v České republice. Tyto opatření jsou opřena o zákon o krizovém řízení a zákon o ochraně veřejného zdraví.

Aniž bychom chtěli šířit paniku, je nutné, aby lidé věděli, že s ohledem na vývoj pozitivně testovaných osob je zřejmé, že Česká republika se nachází těsně před kulminací šíření nákazy. Současný počet nakažených v ČR se blíží počtu 400 osob. Počet nakažených osob Olomouckého kraje je minimálně 32. Tímto se Olomoucký kraj řadí k nejvíce postiženým oblastem v rámci ČR.

Hranická nemocnice byla zařazena do záchytného systému, jako odborný subjekt schopný řešit na uzavřeném infekčním oddělení vážnější případy. Avšak pro tuto činnost nemocnice je nutné zajistit některé technické záležitosti, které budou stát několik milionů korun. Město Hranice tedy intenzivně jedná o poskytnutí potřebných finančních prostředků.

Starosta města uvedl, že bohužel stát stále nedokázal zajistit základní ochranu prvosledových pracovišť. Z tohoto důvodu budou celková opatření přísná a striktní.

Dnes, tj. 16. března 2020 došlo k uzavření Městského úřadu Hranice. Úředníci jsou ale přítomni na pracovištích a úřadují elektronickou formou a telefonicky. Osobní návštěva úřadu je na případné výjimky, které povolují vedoucí příslušných odborů. Sledujte městský web, kde budou uvedeny veškeré kontakty a jejich dělení pro různé situace.

Dne 18. března dojde k uzavření mateřských škol. V provozu zůstanou MŠ na Plynárenské ulici a MŠ na Hromůvce. Tyto provozy budou sloužit k péči o děti (3-12 let) personálu pro zajištění chodu nemocnic, domova seniorů, bezpečnostních složek a podobně.

Zároveň budou uzavřeny školní vývařovny a jídelny. V provozu zůstane výdej obědů na ZŠ 1. máje – pro zajištění obědů pro cca 140 seniorů a provoz Drahotuše, kde zajišťujeme výdej cca 50 jídel. Výdeje ostatních provozů budou na tyto provozy přesunuty.

MHD se v Hranicích omezuje na prázdninový provoz. Opatření vyhlásí provozovatel, město jej prosí o jeho dodržování.

Domov seniorů je plně uzavřen pro veřejnost a o provozních výjimkách rozhoduje paní ředitelka Mgr. Hašová s plnou odpovědností za naše starší spoluobčany.

Z důvodu právní nezbytnosti pro potřebu některých rozhodnutí bylo stanoveno, že ve čtvrtek 19. března proběhne Zastupitelstvo města Hranic. Bude se konat za přísných hygienických podmínek. Tentokrát veřejnost „není přímo zvána“, přestože ze zákona má právo každý přijít. K dispozici bude zvukový záznam na webových stránkách města.

Starosta města, Jiří Kudláček slíbil, že z uvedených důvodů se na zastupitelstvu města nebude řešit nic, co by mohlo obecně vyvolávat pocit zneužití těchto omezení. Nebudou se probírat žádné prodeje majetku a nic co se dotýká občanského života.

Dále starosta uvedl, že na dodržování všech stanovených pravidel bude dohlížet jak státní, tak městská policie.

Veškerá opatření v našem městě připravuje, na základě jednání s odborným sektorem, pracovní skupina bezpečnostní rady ORP Hranice.

O dalším vývoji vás budeme průběžně informovat na našem webu a Facebookových stránkách https://www.facebook.com/ihranice.cz/

Komentáře (0)

    K tomuto článku zatím nejsou žádné komentáře! Budte první!

Přidat komentář