1. květen - 1. máj

1. květen - 1. máj image not found

Byl pozdní večer – první máj – večerní máj – byl lásky čas. Hrdliččin zval ku lásce hlas, kde borový zaváněl háj. Znáte známou báseň od Karla Hynka Máchy? Tato báseň všem, připomíná první máj, ale proč se vlastně tento svátek slaví a co znamená? Tak to kdybych se zeptala na ulici tak mi spoustu lidí určitě nebude umět správně odpovědět.

Ano je to svátek zamilovaných, ale hlavně se jedná se o mezinárodní dělnický svátek, který chce připomenout svátek práce. Upomíná na vypuknutí stávky amerických dělníků v Chicagu dne 1. května 1886. Místní dělníci pod vedením odborů a anarchistů se tehdy snažili formou protestu prosadit osmihodinovou pracovní dobu bez ztráty peněz a byla vyhlášena celodenní stávka anarchistickým deníkem The Alarm. Celá iniciativa vyvrcholila známou Chicagskou tragédií, při které došlo k ozbrojenému střetu mezi stávkujícími a policií. Demonstrací se tehdy napříč USA zúčastnilo až 500 tisíc dělníků. 3. května proběhlo v Chicagu shromáždění, při kterém došlo ke střetu demonstrantů s pořádkovými silami, při kterém přišlo o život několik stávkujících v důsledku policejní palby. 4. května během demonstrace explodovala na chicagském tržišti bomba, nastražená anarchisty. Ta způsobila ztrátu na životech několika lidí. Za tento čin bylo odsouzeno k smrti (bez důkazů) 5 anarchistů.

Vůbec poprvé v historii se Svátek práce celostátně slavil 1. května 1888 v USA, kdy probíhaly celý den stávky a demonstrace na památku dva roky starých událostí.

V roce 1889 schválila 1. květen jako svátek všech pracujících Druhá internacionála (mezinárodní organizace socialistů) na návrh francouzských socialistů. Oslavovat jej začalo i nacistické Německo, byť tento svátek původně Adolf Hitler odmítal. V českých zemích si jej lidé poprvé připomněli 1890 shromážděním na Střeleckém ostrově v Praze. Za vlády komunistického režimu patřil 1. máj k nejdůležitějším dnům v roce, během nějž se pořádaly masové prvomájové průvody, často před tribunou s místními představiteli komunistické moci. Účast na těchto oslavách byla nevyřčeně povinná a to bylo negativem této akce a nadřízení a učitelé měli dohlížet nad účastí svých podřízených a žáků. Někdy se tento svátek bral jako májová veselice. V průvodu byly zastoupeny národní a družstevní podniky, školy i různé zájmové organizace. Neodmyslitelnou součástí průvodů byly nejrůznější transparenty a mávátka.

Tento den bývá spojován z našich tradic i s jinou a příjemnější událostí☺ Pro nás je to svátek zamilovaných, který vychází z pohanské tradice. Tyto svátky oslavovaly první květnový den, resp. noc, jako čas plodnosti. V tento den by každá žena měla být políbena pod rozkvetlou třešní, aby následující rok neuschla, nebo podle jiných výkladů po polibku bude po celý rok krásná a přitažlivá. Polibek byl dříve považován za velmi intimní projev, a proto mohla být žena políbena pouze od svého milého. Polibek dříve automaticky předznamenával svatbu.

A proto každý rok v tento den zaplní rozkvetlé třešňové aleje zamilované dvojce nebo tradičně v Praze se setkávají na Petříně, aby zde dostály zlidovělým obyčejům a zajistily si štěstí i lásku do dalšího roku. Proto ani Vy nezůstávejte svým drahým polovičkám nic dlužni a v den „třešňové“ lásky se vydejte na zamilovanou procházku do probouzející se přírody!

Komentáře (0)

    K tomuto článku zatím nejsou žádné komentáře! Budte první!

Přidat komentář