Bude se provádět šetření v domácnostech Životní podmínky 2020

Bude se provádět šetření v domácnostech Životní podmínky 2020 image not found

Český statistický úřad organizuje od 1. února výběrové šetření o životních podmínkách domácností v České republice pod názvem Životní podmínky 2020 (EU-SILC).

Šetření bude probíhat i v Olomouckém kraji a jeho smyslem je získávat dlouhodobě srovnatelné údaje o sociální a ekonomické situaci domácností v celkem 34 evropských zemích a také získat data pro výpočet ukazatelů peněžní a materiální chudoby.

Vlastní šetření proběhne v době od 1. února do 24. května 2020 prostřednictvím speciálně vyškolených tazatelů a bude se týkat všech osob, které ve vybraném bytě bydlí.

Kdyby jste náhodou měli pochybnosti o pravosti tazatelů, prokážou se vám průkazem tazatele statistického zjišťování. Průkaz tazatele vydává Krajská správa ČSÚ a  je vyroben z oboustranně potištěné polykarbonátové karty, která je opatřena ochrannými prvky a logem ČSÚ. Tazatelé navštíví osobně vybrané domácnosti a zjištěné údaje budou zapisovat buď do papírových dotazníků, nebo do elektronického dotazníku v notebooku.

V Olomouckém kraji bude v rámci tohoto šetření navštíveno 645 domácností – 270 domácností bude letos osloveno poprvé, zbývajících 375 domácností se šetření zúčastní opakovaně.

Vybraným domácnostem Český statistický úřad předem děkuje za spolupráci při tomto zjišťování.

Komentáře (1)

  • Johny

    Thursday, February 27, 2020

    Já tu statistiku vůbec nepotřebuji k životu. A do svého domu tyto agenty nepustím. Zdar

Přidat komentář