Na třídění a recyklaci odpadů půjde 600 milionů

Na třídění a recyklaci odpadů půjde 600 milionů image not found

Třídění, recyklace a opětovné vyžívání výrobků prospívá nejen životnímu prostředí, ale i ekonomice.

Dobře vytříděné druhy odpadů mohou být následně efektivněji využity a sloužit jako náhrada primárních surovin. Lepší třídění, recyklaci a zpracování odpadů podpoří Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci se Státním fondem životního prostředí ČR. Na odpadové hospodářství uvolní 600 milionů Kč. S jejich pomocí mohou města, obce i firmy usnadnit občanům třídění a snížit množství odpadů končících na skládkách.

„V roce 2035 budeme povinni dle evropských předpisů minimálně 65 procent komunálního odpadu recyklovat a energeticky využito by mělo být zhruba 25% odpadu. Finanční pomoc je jedním krokem z balíčku opatření, jehož cílem je minimalizovat odpad končící na skládkách. Recyklaci se snažíme podporovat nejen finančně, ale i úpravou zákonných podmínek či tlakem na to, aby se vyráběly a používaly snadno recyklovatelné výrobky,“ uvádí ministr životního prostředí Richard Brabec.

Největší část, 350 milionů Kč, je určena především na třídicí linky, na podporu energetického využití odpadu a nakládání s nebezpečným odpadem, na sběrné dvory a sběrná místa půjde 150 milionů Kč. Zbylých 100 milionů je připraveno na nakládání se zdravotnickým odpadem.

Prostředky na podporu třídění, recyklace, materiálového a energetického využití odpadu poskytuje rezort životního prostředí starostům měst a obcí, zpracovatelům i producentům odpadu dlouhodobě. Využívány jsou s velkou oblibou

„Jen v poslední výzvě jsme více jak půl miliardou korun podpořili 174 kvalitních projektů. Do budování nového sběrného dvora se budou moci díky bezmála 30milionové dotaci pustit například ve Varnsdorfu, ten stávající zmodernizují v Tlumačově nebo ve Spáleném Poříčí,“ uvádí některé z aktuálně podpořených projektů ředitel Petr Valdman. „Významnou finanční pomoc posíláme také do Přerova, kde 45 milionů korun použijí na efektivnější zpracování kalů z čistírny odpadních vod.“ uzavírá Petr Valdman.

(zdroj: mzp.cz)

Komentáře (0)

    K tomuto článku zatím nejsou žádné komentáře! Budte první!

Přidat komentář