Místní poplatky se mění

Místní poplatky se mění image not found

Od ledna 2020 platí novela zákona o místních poplatcích, týká se také Hranic.

Místní poplatky za lázeňský a rekreační pobyt a místní poplatky z ubytovací kapacity budou nahrazeny novým poplatkem z pobytu.

Předmětem poplatku je úplatný pobyt trvající nejvýše 60 dnů u poskytovatele pobytu. Poplatek je zaměřen většinou na rekreační a turistické pobyty, ale není vázán na konkrétní účel pobytu. Není ani podmíněn pobytem v hotelu, či ubytovně. Vztahuje se tedy i na všechny ostatní případy, například krátkodobé ubytování v bytě v rámci sdílené ekonomiky.

Poplatek platí osoba, která není v obci přihlášena k trvalému pobytu nebo v případě cizinců k ohlášení místa pobytu. Odvádí ho ale plátce poplatku, což je poskytovatel úplatného pobytu. Tento plátce je povinen poplatek vybrat a ve lhůtě stanovené obecně závaznou vyhláškou jej odvést správci poplatku, kterým je městský úřad. Zároveň zákon o místních poplatcích ukládá plátci povinnost vést evidenční knihu a stanoví výčet evidovaných údajů i způsob vedení evidence. Pořadatelé masových kulturních či sportovních akcí poskytující pobyt jejich účastníkům mají možnost zjednodušené evidence. Sazba poplatku činí 20 Kč za každý započatý den pobytu, s výjimkou dne jeho počátku.

Komentáře (0)

    K tomuto článku zatím nejsou žádné komentáře! Budte první!

Přidat komentář