Odpověď místostarosty na žádost o zrušení uzavírky centra města

Odpověď místostarosty na žádost o zrušení uzavírky centra města image not found

Vážení spoluobčané,  
 
na základě Vámi zaslané petice, týkající se problematiky uzavření průjezdu centrem města Hranic od 19. 4. 2019, Vám z pověření Rady města Hranic sděluji následující.
 
Zklidnění dopravy v městské památkové zóně, jako jedno z opatření vedoucí k oživení centra města, vychází z Programového prohlášení Zastupitelstva města Hranic pro období let 2018 – 2022.  
 
Důvodem tohoto opatření je nutnost bezodkladně řešit dlouhodobě neúnosné zatížení centra projíždějícími vozidly, kdy projede denně centrem téměř 4 tisíce vozidel a řada z nich projíždí a nezastavuje. Důsledkem je enormní a stále narůstající zátěž z hlediska hluku a výfukových zplodin a ohrožování chodců a cyklistů projíždějícími vozidly. Centrum, které má středověký půdorys, není schopno tuto stále narůstající zátěž absorbovat, není možné poskytnout dostatečnou kapacitu infrastruktury tak, aby udržela krok s intenzitou dopravy.
 
Téměř ve všech městech se prosazuje myšlenka, že centra měst bez aut jsou pro obyvatele i návštěvníky mnohem přitažlivější. Prosazuje se myšlenka uvolnit veřejný prostor pro jiné účely, než jsou doprava a parkování pod heslem „Život v ulicích“. Takto upravená centra měst prosperují a jsou komerčně i kulturně úspěšná, a proto se touto cestou vydalo i naše město.
 
Provedenou úpravou dopravního režimu v historickém jádru města došlo nejen k omezení průjezdu vozidel, která si zkracovala cestu přes centrum města, ale zejména ke snížení hlučnosti a značnému zvýšení bezpečnosti chodců a cyklistů. Centrum města se stalo atraktivnější pro občany i jeho návštěvníky. Nedošlo k omezení parkování, ani zásobování obchodů a provozoven.  
 
Zavedené zklidnění dopravy v historickém jádru města Hranic je součástí souboru opatření, které město chystá v souvislosti s oživením centra. Jsou to:
 
- Bezplatné parkování po dobu 30 minut. Po zkušebním provozu budou vyhodnoceny získané poznatky, a pokud se toto opatření osvědčí, bude zavedeno jako trvalé.

- Vybudování parkoviště s kapacitou 35 míst v Komenského ulici, které plánuje vybudovat soukromý subjekt v příštím roce a město jedná o pronájmu za účelem vlastního provozování.

- Úpravy Masarykova náměstí. Cílem je častější konání trhů, umístění mobilní kavárny na vnitřní ploše náměstí, zastínění, doplnění zeleně ať už stabilní či mobilní, umístění mobilního kluziště v měsíci prosinci. V současné době se zpracovává studie uvedených úprav.

- Parkování držitelů abonentních a rezidenčních karet bude přesunuto na okraj historického jádra tak, aby bylo více míst k parkování pro návštěvníky centra.

- V souvislosti s novým jízdním řádem MHD už nebudou autobusy vyjíždět Jiráskovou ulicí a tím bude umožněn výjezd vozidel na Perštejnské náměstí z Masarykova náměstí do ulice Zámecké a výjezd z Perštejnského náměstí veden ulicí Janáčkovou. 

- V neposlední řadě se zvýší počet kulturních a společenských akcí konaných v centru města s cílem přilákat sem co nejvíce návštěvníků.
 
 
Vážení spoluobčané, chápeme Vaše obavy, uvedené v předložené petici, ale vzhledem ke všem uvedeným skutečnostem jsme přesvědčeni o tom, že zklidnění dopravy v centru města splnilo svůj účel, a proto o znovuobnovení průjezdu ulicí Jiráskova neuvažujeme.    
 
S pozdravem  
 
 
 
PhDr. Vladimír Juračka  1. místostarosta města  v zastoupení Rady města Hranic

 

(zdroj: mesto-hranice.cz)
 
 

Komentáře (0)

    K tomuto článku zatím nejsou žádné komentáře! Budte první!

Přidat komentář