Plánované Vodní dílo Skalička

Plánované Vodní dílo Skalička image not found

Letos v červenci uplyne přesně 20 let od ničivé povodně, která napáchala škody za téměř 7 miliard korun. Od té doby probíhají více či méně usilovné práce, které mají jasný cíl. Udělat vše pro to, aby se situace neopakovala. Objevují se různá preventivní opatření na vodních tocích, nás se však v současnosti asi nejvíc dotýká plánované vodní dílo Skalička, které má vzniknout na řece Bečvě. Projekt je schválen již od roku 1997, ale až v posledních letech nabral konkrétní podobu.

Původním plánem ministerstva zemědělství byla výstavba suchého poldru, který by finančně nebyl tak náročný (asi 2,69 mld Kč), nyní se však přiklání k vodní nádrži. S tím však nesouhlasí ekologové, kteří zdůrazňují negativní vliv na život v řece i na její tok.

V roce 2015 byla provedena studie, která jasně stanovila čtyři základní účely výstavby:

  • Protipovodňová ochrana jako nejdůležitější úkol. Dílo by mělo ochránit asi 110 tisíc obyvatel a 5 800 ha území.
  • Nadlepšování minimálních průtoků, které pomůže zmírnit dopady zejména v období déle trvajícího sucha a významně posílí biologické a hygienické funkce vodního toku. Navíc se dosáhne větší spolehlivosti dodávek pro různé odběratele vody z řeky (hlavně průmyslových odběrů v Přerově, pozitivně se odrazí i u odběrů na řece Moravě).
  • Výroba elektrické energie v malé vodní elektrárně vznikne jako vedlejší produkt nádrže.
  • Rekreační oblast - vodní plocha by nabídla spoustu činností spojenou s rekreací - koupání, jachting, sportovní rybaření aj., a tím by zvýšila cestovní ruch i zisky v okolních obcích. Vizí je vznik rekreačních středisek směle konkurujících Novým Mlýnům na Dyji.

Plánovaná realizace by měla zasáhnout území obce Skalička, podle které je dílo pojmenované, dále také Černotín, Milotice, Špičky, Hustopeče, Zámrsky a Němetice.

V roce 2016 probíhala v těchto obcích setkání občanů se zástupci Povodí Moravy a ministrem zemědělství ČR Mariánem Jurečkou. Ti představili a vysvětlili výsledky zpracované studie, popsali další postup prací a odpovídali na otázky. Sám ministr byl po předložení argumentů s výsledky debat spokojený, lidé podle něj chápou nutnost tohoto opatření.

10. dubna tohoto roku vláda rozhodla o odkoupení pozemků, případně staveb, které by měli být zality vodou z plánované nádrže. Nemovitosti tedy nezůstanou ve vlastnictví stávajících majitelů. Stát za odkup necelých 400 ha půdy zaplatí kolem 590 milionů korun. Tím dojde k navýšení celkové částky za vodní dílo až na 1,24 miliardy Kč.

V pozemcích má vláda jasno, pořád ale není rozhodnuto, zda bude Skalička vodní nádrž se stálou zásobou vody, suchý poldr nebo poldr s částečným zadržením. Ministerstvo zemědělství chce mít odpověď na tuto otázku do tří let.

 

Budeme vás postupně informovat, jak vše pokračuje. Aktuální informace také najdete na stránkách Povodí Moravy, a. s., která pro tyto potřeby zřídila samostatný web VD Skalička.


A jak vy vnímáte výstavbu vodního díla Skalička? Souhlasíte s ní, vidíte ji jako velkou pomoc, nebo naopak jako hrozbu? Váš názor nás zajímá. Napiště nám.

 

Foto: stránky VD Skalička

Komentáře (0)

    K tomuto článku zatím nejsou žádné komentáře! Budte první!

Přidat komentář