Veřejné zasedání zastupitelstva

  • 20.09.2018 16:00 - 20.01.2018 18:00
  • Zámek Hranice

Všichni jste srdečně zváni na veřejné zasedání zastupitelstva města Hranice!

 

Zastupitelstvo města 2014 - 2018
Je složeno z členů zastupitelstva, kteří jsou voleni občany města oprávněnými voliči tajným hlasováním na základě všeobecného, rovného a přímého volebního práva. Funkční období zastupitelstva je čtyřleté, počet jeho členů je 23. Zastupitelstvo rozhoduje ve věcech samostatné působnosti obce (viz zák. 128/2000 Sb.).
Starosta  a místostarosta města
jsou voleni zastupitelstvem města z řad jeho členů. Starosta je statutárním zástupcem města.
Starosta města: Jiří Kudláček (Volba OK), místostarosta:  Mgr. Ivo Lesák (Otevřená radnice)
Rada města
Je tvořena starostou města, místostarostou města a pěti dalšími radními. Všechny členy rady volí ze svých řad zastupitelstvo města. Je výkonným orgánem obce v oblasti samostatné působnosti.
Jiří Kudláček (ODA)                                    starosta@mesto-hranice.cz
Mgr. Ivo Lesák (Otevřená radnice)             mistostarosta@mesto-hranice.cz
MUDr. Ivan Sumara (KSČM)                      isumara@mesto-hranice.cz
Mgr. Pavla Tvrdoňová (ANO 2011)           reditelka@ddhranice.cz 
Ing. Robert Selzer (Otevřená radnice)        robert.selzer@ssi-schaefer.cz           
MUDr. Ctirad Polášek (Otevřená radnice)  cpolasek@seznam.cz
Ing. Jiří Haša (KDU-ČSL)                              jhasa@cement.cz
Zastupitelstvo města Hranic  - 23 členů
Rada města Hranic                 -   7 členů