Vernisáž: Jan Severa – Dílo

  • 14.10.2021 17:00 - 14.10.2021 18:30
  • Galerie Synagoga, Hranice

Malíř a restaurátor Jan Severa začal vystavovat od poloviny šedesátých let v konfrontacích se svými generačními vrstevníky. V roce 1966 se účastnil Výstavy mladých v Brně, která byla pořádána k příležitosti IX. Mezinárodního kongresu výtvarných kritiků AICA.

Zaměřením figuralista, našel nejvlastnější projev ve výrazovém rejstříku nové figurace. Jeho díla se nacházejí v Národní galerii Praha, v Severočeské galerii výtvarného umění v Litoměřicích a v soukromých sbírkách.

Vernisáž výstavy se uskuteční  za příznivé epidemické situace a v souladu s nařízením vlády.