Jak dopadla další dopravně bezpečnostní akce?

Od pondělí 20. září do středy 22. září proběhla také v Olomouckém kraji celorepubliková dopravně bezpečnostní akce zaměřená na věnování se řízení a nejen na to.

 

Policisté v Olomouckém kraji zkontrolovali 768 vozidel a zjistili 204 přestupků. Na pokutách uložili celkem 104.600 korun, 19 přestupků bylo oznámeno správnímu orgánu.

Mezi nejčastější přestupky jako vždy patřilo překročení nejvyšší povolené rychlosti a to 64 přestupků, 3 řidiči byli ovlivněni alkoholem, dále 22 řidičů nebylo za jízdy připoutáno bezpečnostním pásem, ve dvou případech rodiče nezajistili děti v zádržném systému, 25 aut mělo prošlou technickou kontrolu, u 4 vozidel byla překročena povolená hmotnost vozidla - nákladu a 5 řidičů nepředložilo doklad o pojištění vozidla.

Policejní kontroly na silnicích probíhají každý den. Cílem těchto kontrol je snížit dopravní nehodovost a předcházet tak tragickým dopravním nehodám. Je však na řidičích, chodcích, cyklistech a motorkářích, aby se chovali a jezdili ohleduplně, dodržovali pravidla a respektovali jeden druhého.