CPR Jitřenka připravilo celoroční hru pro rodiny Poznej děkanát Hranice

Zveme vás k vycházkám do přírody, objevování zajímavých koutů našeho kraje a plnění úkolů. Každý měsíc bude věnován světci, jehož patrocinium se v našem děkanátu nachází. Hlavním úkolem bude navštívit dané místo a najít ukrytou schránku s obrázky světce nebo zasvěcení kostela či kaple. Děti budou mít soutěžní karty, do kterých si obrázky nalepí a splní některý z dalších úkolů. Hra je sice určena především rodinám s dětmi, ale může se zapojit kdokoliv.

Přihlašujte se na adrese cprhranice@ado.cz. Soutěžní karty s úkoly na každý měsíc budete dostávat mailem nebo je najdete na stránkách hranice.dcpr.cz. Není podmínkou splnit všechny etapy. Všechny rodiny, které se zapojí, se mohou těšit na závěrečné vyhodnocení a malou odměnu.