Oznámení havárie na vodovodním řadu PVC DN100 místní část Drahotuše, Nábřežní před č.p.298 a ul. Lipnická 44

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. oznamují všem svým odběratelům, že dne 22.01.2021 bude přerušena dodávka vody v části obce Drahotuše z důvodu poruchy na vodovodním řadu LT DN150. Bez dodávky vody budou po dobu odstranění poruchy nemovitosti v části obce Drahotuše a celá místní část Rybáře dle přiložené situace. Předpokládaná odstávka bude od 8:00 do 13:00
Pověření pracovníci provozu vodovodů informují v průběhu dnešního dne obyvatele příslušných objektů o přerušení dodávky vody.
Žádáme odběratele o zajištění si zásoby vody v dostatečném množství z vodovodu. Po dobu přerušení dodávky vody bude zajištěna provizorní dodávka vody z cisterny, která bude umístěná před MŠ a bude zajíždět i do místní části Rybáře. Zde si mohou odběratelé zajistit potřebné zásoby vody pro překonání odstávky.

Dále upozorňujeme na možné zbarvení vody spojené s obnovou dodávky a tím vyvolanými změnami průtoků ve veřejném vodovodu i v domovních rozvodech. Podrobnější informace mohou odběratelé získat na bezplatné telefonní lince vodárenského dispečinku 800 167 427 nebo e-mail: dispecink@vakpr.cz. Poté pohotovostní služba provozu vodovodů provede odkalení rozvodných řadů. Současně žádám pracovníky obecního úřadu o vyhlášení tohoto opatření v místě obvyklým způsobem.

Pracovník VaK Přerov, a.s. provozu vodovodů zodpovědný za obnovení dodávky vody – mistr PVH II. p. Pelíšek Bohumil, mobil 602 584 339, e-mail: pelisek@vakpr.cz.

Ing. Jiří Pavlík
vedoucí provozu vodovodů