POZASTAVENÍ UKLÁDKY ODPADŮ OD PODNIKATELSKÝCH SUBJEKTŮ NA SBĚRNÉM DVOŘE

Během nouzového stavu pozastavuje EKOLTES do odvolání ukládku odpadů na sběrném dvoře od podnikatelských subjektů.
 

Provozní doba sběrného dvora zůstává beze změny. http://ekoltes.cz/katalog/odpady-sberny-dvur-kontakty-a-provozni-doba/

REZERVACE pro ukládku odpadů na tel. čísle 777 356 735, nebo online na  http://ekoltes.cz/rezervace.

Vjezd do sběrného dvora je hlavní bránou společnosti.

 

Po dobu nouzového stavu využívejte ke spojení se společností Ekoltes tato telefonní spojení:

581 674 400

777 466 100