Přerušení dodávky vody na ulici Teplická, zbarvení vody je možné i v okolních ulicích.

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. oznamují, že  ve středu 16. září bude od 8 do 13 hodin přerušena dodávka vody v části města Hranic, ulice Teplická (viz přiložená situace).

 

 

Přerušení dodávky vody souvisí se stavbou „NAPOJENÍ SPŠ HRANICE“, kde budou prováděny práce, související s napojením školského zařízení na vodovod pro veřejnou potřebu.

 

Po dobu přerušení dodávky vody zajištěna provizorní dodávka vody z cisterny umístěné v ulici v blízkosti střední průmyslové školy.

 

Dále VaK Přerov a. s. upozorňuje na možné zbarvení vody, spojené s obnovou dodávky, a tím vyvolanými změnami průtoků ve veřejném vodovodu i vnitřních domovních rozvodech v této  oblasti, které se mohou projevit na síti a mohou mít vliv i na rozsáhlejší území.

 

Podrobnější informace mohou odběratelé získat na bezplatné telefonní lince vodárenského dispečinku 800 167 427 nebo e-mail: dispecink@vakpr.cz.. Poté pohotovostní služba provozu vodovodů provede odkalení rozvodných řadů.