Bečva u Černotína, Skaličky a Ústí bude mít až 70m!

Povodí Moravy, s. p. na jaře zahájilo rozsáhlou revitalizaci Bečvy u obcí Černotín, Ústí a Skalička.
 
Stavební akce seprování na více než 3 km a koryta řeky dostane novou tvář - koryto se rozšíří až trojnásobně, čímž bude vytvořeno typické široké a mělké koryto vodního toku.  Projekt snižuje povodňové ohrožení obcí, revitalizuje krajinný ráz, vrací do řeky chybějící biotopy a stanoviště a přispěje ke zlepšení biodiverzity flory a fauny. Práce zde potrvají do dubna 2022 a celková délka revitalizovaného koryta je 3,375 km. Stávající koryto bude rozšířeno z přibližně 30 m na 50 – 70 m.
 
(mesto-hranice.cz)