Hranické kulturní léto: KABÁT TRIBUTE

Hudební skupina Kabát Tri-bute vznikla v roce 2008 jako pocta skupině Kabát a dala si za cíl šířit její slávu. Velký důraz je věnován kvalitní a autentické show a vůbec celkové image skupiny. Její heslo zní: Co nejvěrohodněji se přiblížit originálu.

Kabát vystoupí 26. 7. 2020 v 18h v Zámecké zahradě.