Město hledá strážníka městské policie

Město Hranice hledá nového strážníka Městské policie Hranice.

Podmínky pro přijetí:
• bezúhonnost
• spolehlivost
• věk a občanství
• tělesná způsobilost
• duševní způsobilost 

Dalšími požadavky pro přijetí k Městské policii Hranice jsou

  • účast ve výběrovém řízení, které se skládá z absolvování pohovoru uchazeče o zaměstnání s velitelem městské policie a jeho  zástupcem, písemného testu a splnění fyzických a psychologických testů
  • doložení dosaženého vzdělání (úplné střední vzdělání nebo vyšší)
  • vstupní lékařská prohlídka zdravotního stavu uchazeče
(mesro-hranice.cz)